Πίνακας Εφοριών Ν. Χανίων

BACK

Β' ΧΑΝΙΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΧΑΝΙΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

Τζανακάκη 3 Χανιά (τ.κ. 731 34)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α' ΧΑΝΙΩΝ - Β' ΧΑΝΙΩΝ - ΚΙΣΣΑΜΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:48:57 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2821344704
Αυτοκίνητα 2821345116, 2821345117, 2821345118
Γραμματεία 2821344705, 2821344706
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2821345161, 2821345162, 2821345163, 2821345164, 2821345165, 2821345166, 2821345167, 2821345168, 2821345169, 2821345170, 2821345171, 2821345172
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2821345160
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2821345155
Εισόδημα 2821345130, 2821345131, 2821345132, 2821345133, 2821345134, 2821345135, 2821345136, 2821345137, 2821345138, 2821345139, 2821345141, 2821345142
Ελεγχος 2821344745, 2821344746, 2821344747, 2821344748, 2821344725, 2821344726, 2821344727, 2821344728, 2821344729, 2821344737, 2821344740, 2821344741, 2821344716, 2821344717, 2821344718, 2821344719, 2821344720, 2821344722, 2821344723, 2821344710, 2821344711, 2821344712, 2821344713, 2821344714, 2821344751
Επιμελητής 2821344768, 2821345121
Επόπτης Ελέγχου 2821344735, 2821344736
Εσοδα 2821344775, 2821344776, 2821344777, 2821344778, 2821344770, 2821344771, 2821344772, 2821344773, 2821344781, 2821344707, 2821344708, 2821344765, 2821344766, 2821344769
Εσοδα Προϊστάμενος 2821344730
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2821345123, 2821345124, 2821345125
Κεφάλαιο 2821344760, 2821344761, 2821344762, 2821344763, 2821344764
Μητρώο 2821345156, 2821345157, 2821345158, 2821345159
Προϊστάμενος 2821344702, 2821344703
Πρωτόκολλο 2821344750
Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤ.Ε.Π.) 2821344731, 2821344732, 2821344733, 2821344734, 2821344793, 2821344794, 2821344795, 2821344796
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2821345140, 2821027353
Τ. Π. και Δανείων 2821344785, 2821344786
Ταμείο 2821344783
Τεχνική Διαχείριση 2821058266, 2821344760, 2821344780
Υποδιευθυντής 2821344709
Φ.Π.Α. 2821345111, 2821345112, 2821345113

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr