Βοηθήματα

Τα ακόλουθα άρθρα θα φανούν χρήσιμα σε όσους θέλουν να διεκπεραιώσουν μόνοι τους τις υποθέσεις τους στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ.
 • Ποιός ο ρόλος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου;
 • Ποιοί υποχρεούνται και ποιοι δικαιούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου;
 • Από πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν;
περισσότερα…
Ενέργειες - Βήματα Έναρξης Εργασιών
 • Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης
 • Έναρξη Εταιρικής Επιχείρησης, μέσω υπηρεσίας μιας στάσης - ΓΕΜΗ
 • Έναρξη Υποκαταστήματος - Εκθεσιακού χώρου
περισσότερα…
Ενέργειες - Βήματα Διακοπής Εργασιών
 • Βήματα Διακοπής Ατομικών και Εταιρικών Επιχειρήσεων
 • Βήματα Διακοπής Υποκαταστήματος - Εκθεσιακού χώρου
περισσότερα…
Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων
 • για το Φορολογικό έτος 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2015 εως 31/12/2015)
 • για το Φορολογικό έτος 2014
 • για το Οικονομικό έτος 2014
περισσότερα…
Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας
 • Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας
 • Εξαιρέσεις από την προσκόμιση
 • Προϋποθέσεις χορήγησης
περισσότερα…
Μεταβολές των Στοιχείων Μητρώου
 • Ποιες μεταβολές στοιχείων πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;
 • Πού, πώς και πότε μπορούν να δηλώνονται οι μεταβολές στοιχείων;
 • Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν;
περισσότερα…
Φορολογία Ακινήτων 2008
 • Υπολογισμός Φόρου Κληρονομίας Ακινήτων
 • Υπολογισμός Φόρου Γονικής Παροχής Ακινήτων
 • Υπολογισμός φόρου κληρονομιάς για Τέκνο με Ποσοστό Αναπηρίας 67%
περισσότερα…