Έκδοση κλειδαρίθμου

BACK

Έκδοση κλειδαρίθμου

Μετά την έκδοση του ΑΦΜ θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς TAXISnet για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο κλειδάριθμος χρησιμοποιείται μία φορά για την εγγραφή ή για επαναφορά μετά από απώλεια κωδικών. Από εκεί και έπειτα, όλα γίνονται μόνο με τους κωδικούς εισόδου.

Έκδοση κλειδαρίθμου γίνεται με αίτηση στο taxis εδώ.

Η παραλαβή του κλειδαρίθμου μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

Α. Επίσκεψη στην εφορία: επικοινωνείτε με το μητρώο της εφορίας που ανήκετε ώστε να κλείσετε ραντεβού και μεταβαίνετε για την παραλαβή αυτοπροσώπως ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση.

Β. Παραλαβή ηλεκτρονικά με ταυτοποίηση ΙΒΑΝ και τηλεφώνου: εδώ θα πρέπει να ισχύουν δύο πράγματα για τον αιτούντα ή την αιτούσα. Να υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός πιστοποιημένος στα μητρώα του Ε.Μ.Ε.Π. ότι ανήκει στο όνομα σας και να υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός σε Ελληνική τράπεζα, που να είστε το πρώτο όνομα.
Εάν διασταυρώνονται όλα αυτά, τότε ο κλειδάριθμος θα εκδοθεί άμεσα και θα σταλεί το μισό μέρος στο email που θα δηλώσετε και το άλλο μισό με sms στον αριθμό τηλεφώνου σας.