Πίνακας Εφοριών Ν. Ξάνθης

BACK

Β' ΞΑΝΘΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΞΑΝΘΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Μεσολογγίου 13 Ξάνθη (τ.κ. 671 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α' ΞΑΝΘΗΣ - Β' ΞΑΝΘΗΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:59:39 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2541353211
FAX ( Δικαστικό ) 2541353228
Αυτοκίνητα 2541353130, 2541353131, 2541353132
Γραμματεία 2541353227
Διαχείριση 2541353134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2541353245, 2541353247, 2541353232, 2541353234, 2541353235, 2541353229
Εισόδημα 2541353236, 2541353239, 2541353240, 2541353242
Ελεγχος 2541353212, 2541353214, 2541353215, 2541353216, 2541353217, 2541353144, 2541353146, 2541353147, 2541353148, 2541353149
Εξοδα 2541353128, 2541353129
Εσοδα 2541353124, 2541353125, 2541353138, 2541353140, 2541353141
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2541353230, 2541353231
Κεφάλαιο 2541353246, 2541353248, 2541353249
Μητρώο 2541353223, 2541353226
Προϊστάμενος 2541353210, 2541078547
Τ. Π. και Δανείων 2541353135
Ταμείο 2541353137
Τεχνική Διαχείριση 2541353213, 2541353218
Υποδιευθυντής 2541353103, 2541076678
Φ.Π.Α. 2541353220, 2541353221, 2541353222

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr