Πίνακας Εφοριών Ν. Τρικάλων

BACK

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΥΛΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κολοκοτρώνη και Πτολεμαίου Τρίκαλα (τ.κ. 421 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΠΥΛΗΣ - ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:41:31 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2431030155
FAX ( Δικαστικό ) 2431047479
FAX ( Εσοδα ) 2431047410
Διαχείριση 2431047468, 2431047469
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2431353676, 2431353677, 2431353679, 2431353693, 2431047462, 2431047463, 2431047464, 2431047476, 2431047477, 2431047478, 2431047490, 2431047497
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2431353600, 2431353601, 2431353613, 2431353621, 2431353625, 2431047400, 2431047407, 2431047408, 2431047409, 2431047411, 2431047413
Ελεγχος 2431353643, 2431353639, 2431353640, 2431353646, 2431353636, 2431047414, 2431047415, 2431047416, 2431047418, 2431047419, 2431047426, 2431047440, 2431047441, 2431047446, 2431047443, 2431047444, 2431047424, 2431047436, 2431047437, 2431047439
Επόπτης Ελέγχου 2431353604, 2431034483, 2431047462
Εσοδα 2431353673, 2431353674, 2431353685, 2431047491, 2431047481, 2431047485, 2431047487, 2431047488, 2431047489, 2431047472, 2431047473, 2431047474, 2431047498
Προϊστάμενος 2431353603, 2431075322, 2431047401
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους 2431353611, 2431353612, 2431353634, 2431353631, 2431353627, 2431353609, 2431353629, 2431353645, 2431353649, 2431353651, 2431353652, 2431353655, 2431047412, 2431047429, 2431047430, 2431047431, 2431047432, 2431047434, 2431047435, 2431047423, 2431047425, 2431047427, 2431047475, 2431047442, 2431047445, 2431047447, 2431047448, 2431047449, 2431047450, 2431047451, 2431047452, 2431047453, 2431047454, 2431047455, 2431047457
Τ. Π. και Δανείων 2431353659, 2431047458, 2431047459, 2431047460
Υποδιευθυντής 2431353612, 2431034503, 2431047403

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr