Πίνακας Εφοριών Ν. Θεσσαλονίκης

BACK

Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στρ. Mπραντούνα 3 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 26)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Β' ( Β' - Γ' ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:43 πμ)
FAX 2313331846
FAX ( Εσοδα ) 2313331853
Αυτοκίνητα 2313331839
Βεβαίωση 2313331852
Γραμματεία 2313331847
Γραφείο Εκπρόθεσμων Διακοπών 2313331823, 2313331824
Διαχείριση - Ταμείο 2313331845
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313331826
Εισόδημα 2313331829, 2313331833, 2313331834, 2313331830, 2313331831, 2313331832
Εκδότες 2313331842
Εκκαθαρίσεις 2313331830, 2313331831
Επιστροφές-Διαγραφές 2313331851
Εσοδα Προϊστάμενος 2313331844
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313331838, 2313331850
Κεφάλαιο 2313331836, 2313331837
Λογιστικό 2313331843
Μητρώο 2313331821, 2313331822
Προϊστάμενος 2313331825
Πρωτόκολλο 2313331827
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313331828
Φ.Μ.Α.Π. 2313331832
Φ.Π.Α. 2313331840, 2313331841

Κορυφή

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καραολή Δημητρίου 13-15 & Επτανήσου Εύοσμος Θεσ/νίκη (τ.κ. 562 24)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:43 πμ)
FAX 2313333866
Αυτοκίνητα 2313333844
Γραμματεία 2313333852
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2313333861, 2313333862, 2313333863, 2313333865, 2313333855, 2313333856, 2313333858, 2313333859
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313333860
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313333833
Εισόδημα 2313333846
Εισόδημα - ΕΕΤΑ 2313333849
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις 2313333837, 2313333848
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ 2313333838, 2313333850
Εισόδημα-Βεβαίωση 2313333847
Εκδότες 2313333823
Ελεγχος 2313333889, 2313333876, 2313333877, 2313333878, 2313333879, 2313333880, 2313333883, 2313333884, 2313333885, 2313333886, 2313333887, 2313333834, 2313333835, 2313333830, 2313333890, 2313333891, 2313333892, 2313333894, 2313333895, 2313333896, 2313333897
Ελεγχος - Επόπτης Α1 2313333881
Ελεγχος - Επόπτης Α2 2313333882
Ενημερότητες 2313333823
Επιστροφές 2313333824, 2313333825
Εσοδα 2313333821
Εσοδα Προϊστάμενος 2313333820
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313333828, 2313333829
Κεφάλαιο 2313333840
Λογιστικό 2313333822
Μητρώο 2313333831, 2313333832
Προϊστάμενος 2313333899
Πρωτόκολλο 2313333853
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313333839
Ταμείο 2313333826
Τεχνική Διαχείριση 2313333888
Υποδιευθυντής 2313333898
Φ.Π.Α. 2313333844

Κορυφή

Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Β' - Γ' )

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ( Β' - Γ' ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 1

Βασ. Ηρακλείου 38 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 23)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ( Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Θ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ι' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:44 πμ)
FAX 2313332050
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2313332030, 2313332049, 2313332076, 2310285187
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2313332063, 2313332064, 2313332065, 2313332066, 2313332067, 2313332076
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313332081
Εισόδημα 2313332077, 2313332040, 2313332060, 2313332091
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις 2313332051
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ 2313332041
Εσοδα 2313332082, 2313332083, 2313332033, 2313332034, 2313332062, 2310267291
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313332078, 2313332035, 2313332036
Κεφάλαιο 2313332079, 2313332061
Λογιστικό - Βεβαίωση 2313332084, 2313332032
Μητρώο 2313332059, 2313332054, 2313332039, 2313332090
Προϊστάμενος 2313332024, 2310274724
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313332058, 2310242798
Ταμείο 2313332057
Τεχνική Διαχείριση 2313332056
Υποδιευθυντής 2313332025, 2313332057, 2310285208
Φ.Μ.Α.Π. 2313332046

Κορυφή

Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 2

Βαλαωρίτου 18 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 25)

της τέως Δ.Ο.Υ. Θ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:44 πμ)
FAX 2313333532
Ελεγχος 2313333526, 2313333528, 2313333529, 2313333530, 2313333531, 2313333536, 2313333537, 2313333538, 2313333539, 2313333545, 2313333548, 2313333549, 2313333550, 2313333551, 2313333552, 2313333553, 2313333554
Επόπτης 2313333539, 2313333554
Φ.Π.Α. 2313333555, 2313333556

Κορυφή

Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 3

Εγνατίας 45 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 30)

της τέως Δ.Ο.Υ. Ι' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:44 πμ)
FAX 2310532003
Αυτοκίνητα 2313333247, 2313333248, 2310529812, 2310529812
Φ.Π.Α. 2313333247, 2313333248

Κορυφή

Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ. Κρυστάλλη 4 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 02)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Ε' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:44 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2313331902
FAX ( Εισόδημα ) 2313331903
FAX ( Ελεγχος ) 2313331904
Αυτοκίνητα 2313331986
Γραμματεία 2313331916
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2313331957, 2313331958, 2313331959, 2313331960, 2313331961, 2313331962, 2313331963, 2313331964, 2313331965, 2313331966, 2313331967
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313331968
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313331915
ΕΕΤΑ 2313331981
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις 2313331979
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ 2313331978
Εισόδημα - Παρακρατούμενοι 2313331977
Εισόδημα - Συναλλαγή 2313331976
Εισόδημα-Βεβαίωση 2313331980
Εκδότες 2313331925
Ελεγκτές 2313331936, 2313331937, 2313331938, 2313331939, 2313331940, 2313331941, 2313331942, 2313331943, 2313331944, 2313331945, 2313331946, 2313331947, 2313331948
Ελεγχος 2313331935
Εξοδα 2313331922
Επιστροφές 2313331924
Εσοδα Προϊστάμενος 2313331921
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313331928, 2313331929
Κεφάλαιο 2313331988, 2313331989, 2313331990
Λογιστικό - Βεβαίωση 2313331923
Μητρώο 2313331918, 2313331919
Προϊστάμενος 2313331910
Πρωτόκολλο 2313331917
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313331975
Ταμείο 2313331926
Τεχνική Διαχείριση 2313331933
Τμήμα Ελέγχου Α1 2313331912
Τμήμα Ελέγχου Α2 2313331913
Υποδιευθυντής 2313331911
Φ.Π.Α. 2313331983, 2313331984
Φορολογικές Ενημερότητες 2313331925

Κορυφή

Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν. Πλαστήρα 57 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 555 35)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:44 πμ)
FAX 2313332455
Βεβαίωση 2313332422
Γραμματεία 2313332456
Γραφείο Ενημέρωσης Φορολογουμένων 2313332427
Διαχείριση 2313332430
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2313332421, 2313332423, 2313332424, 2313332425, 2313332426, 2313332428, 2313332429, 2313332431, 2313332432, 2313332433, 2313332468, 2313332476
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313332478
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές) 2313332474, 2313332475
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313332459
Διπλότυπα 2313332480
Εισόδημα 2313332461, 2313332462, 2313332498, 2313332464, 2313332499
Ελεγχος 2313332435, 2313332436, 2313332438, 2313332439, 2313332442, 2313332448, 2313332450, 2313332451, 2313332481, 2313332482, 2313332483, 2313332492, 2313332493, 2313332494, 2313332495, 2313332496
Ελεγχος-1η Εποπτεία (Προϊστάμενος) 2313332446
Ελεγχος-2η Εποπτεία (Προϊστάμενος) 2313332449
Ελεγχος-3η Εποπτεία (Προϊστάμενος) 2313332447
Ενημερότητες 2313332480
Επιστροφές-Διαγραφές 2313332467
Εσοδα 2313332473, 2313332469
Εσοδα Προϊστάμενος 2313332472
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313332470
Κεφάλαιο 2313332454, 2313332497
Λογιστικό 2313332477
Μητρώο 2313332458
Προϊστάμενος 2313332460
Πρωτόκολλο 2313332457
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους 2313332463, 2313332499
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313332466
Ταμείο 2313332430
Τεχνική Διαχείριση 2313332444, 2313332445
Υποδιευθυντής 2313332441
Φ.Π.Α. 2313332452, 2313332453
ΦΜΑΠ-ΕΤΑΚ-ΦΑΠ 2313332465

Κορυφή

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ

Η' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λεωφόρος Βασ. 'Ολγας 188 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 540 08)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:44 πμ)
FAX 2313333333, 2313333357
Αυτοκίνητα 2313333353
Βεβαίωση 2313333342
Γραμματεία 2313333352
Διαχείριση 2313333347
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313333349
Εισόδημα 2313333337, 2313333338, 2313333332, 2313333339
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ 2313333330
Εκδότες 2313333345
Επιστροφές-Διαγραφές 2313333346
Εσοδα Προϊστάμενος 2313333348
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313333355
Κεφάλαιο 2313333325, 2313333326, 2313333356
Λογιστικό 2313333343
Μητρώο 2313333350, 2313333351
Προϊστάμενος 2313333303
Πρωτόκολλο 2313333334, 2313333335
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313333331
Ταμείο 2313333347
Φ.Π.Α. 2313333354, 2313333354
Φορολογικής Διαδικασίας 2313333328

Κορυφή

Θ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Θ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 2

Ι' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Ι' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Β. Γεωργίου 10 Νέα Μαγνησία Θεσ/νίκη (τ.κ. 570 08)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:44 πμ)
FAX 2313334047
FAX ( Εξοδα ) 2313334057
Αυτοκίνητα 2313334053
Γραμματεία 2313334041
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2313334040
Εισόδημα 2313334028, 2313334042, 2313334043, 2313334036
Ενημερότητες 2313334059
Εξοδα 2313334057
Εσοδα 2313334038
Εσοδα - Επιστροφές 2313334050
Εσοδα - Λογιστικό 2313334058
Εσοδα Προϊστάμενος 2313334056
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313334032
Κεφάλαιο - Γονικές Παροχές - Δωρεές 2313334031
Κεφάλαιο - Κληρονομιές 2313334024
Κεφάλαιο - Μεταβιβάσεις 2313334029
Μητρώο 2313334035, 2313334048
Προϊστάμενος 2313334025
Πρωτόκολλο 2313334046, 2313334052
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313334026
Ταμείο 2313334044
Φ.Π.Α. 2313334033, 2313334034

Κορυφή

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Εθν. Αντίστασης 110 Φοίνικας Θεσ/νίκης (τ.κ. 551 34)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:45 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2313333646
FAX ( Εσοδα ) 2313333628
FAX ( Κεφάλαιο ) 2313333687
FAX ( Φορολογικής Συμμόρφωσης ) 2313333676
Αυτοκίνητα 2313333668
Αυτοψίες 2313333656
Βεβαίωση 2313333631
Γραμματεία 2313333639
Διαχείριση - Ταμείο 2313333633
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313333657
ΕΕΤΑ - ΕΤΗΔΕ 2313333645
Εισόδημα – Εκκαθάριση Φ.Π. 2313333649, 2313333661, 2313333662, 2313333665, 2313333679, 2313333664
Εισόδημα Ν.Π. 2313333678
Εκδότες 2313333624
Εκπρόθεσμες Διακοπές 2313333652, 2313333653
Έμμεσοι Φόροι - Χαρτόσημο 2313333666, 2313333667
Ενημερότητες 2313333625
Εξοδα 2313333632
Επιμελητής 2313333673
Επιστροφές-Διαγραφές 2313333643
Εσοδα Προϊστάμενος 2313333629
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313333642, 2313333644, 2313333648
Κεφάλαιο 2313333635
Κεφάλαιο - ΦΜΑ 2313333637
Κληρονομιές - Γονικές Παροχές - Δωρεές 2313333635
Λογιστικό 2313333630
Μητρώο 2313333658, 2313333659
Προϊστάμενος 2313333675
Πρωτόκολλο 2313333647
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313333663
Τεχνικός Διαχειριστής 2313333641
Φ.Π.Α. 2313333666, 2313333667
Φόροι Ακινήτων Ν.Π. 2313333677
Φόροι Ακινήτων Φ.Π. 2313333680, 2313333674

Κορυφή

ΛΑΓΚΑΔΑ

Λουτρών 14 και Λαγκαδά 5 Λαγκάδα (τ.κ. 572 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΛΑΓΚΑΔΑ - ΣΟΧΟΥ - ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:45 πμ)
FAX 2394331179
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2394331161
Εισόδημα 2394331124, 2394331125, 2394331126, 2394331127, 2394331141, 2394331142
Επιστροφές 2394331135, 2394331136
Εσοδα 2394331137, 2394331138
Εσοδα Προϊστάμενος 2394331134
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2394331130
Κεφάλαιο 2394331129
Λογιστικό 2394331145
Μητρώο 2394331146, 2394331147, 2394331169
Προϊστάμενος 2394331139
Πρωτόκολλο 2394331150
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2394331128
Ταμείο 2394331149
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα 2394331131, 2394331132, 2394331133, 2394331144

Κορυφή

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΟΧΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΟΧΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ

ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακαντζά 8-10 Θεσσαλονίκη (τ.κ. 546 39)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:45 πμ)
FAX ( Κεφάλαιο ) 2313332251
FAX ( Μητρώο ) 2313332244
FAX ( Πρωτόκολλο ) 2313332222
Αυτοψίες 2313332269
Γραμματεία 2313332266, 2313332264
Διαχείριση 2313332249
Εισόδημα 2313332245, 2313332246, 2313332247, 2313332252, 2313332253, 2313332254
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις 2313332242
Εισόδημα - ΕΤΗΔΕ 2313332261
Εσοδα 2313332239, 2313332240, 2313332248
Εσοδα - Βεβαίωση 2313332262
Εσοδα - Επιστροφές 2313332238
Εσοδα Προϊστάμενος 2313332241
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313332226, 2313332227, 2313332228
Κεφάλαιο 2313332233, 2313332234, 2313332236, 2313332237
Μητρώο 2313332225, 2313332269
Μητρώο Προϊστάμενος 2313332224
Προϊστάμενος 2313332270
Πρωτόκολλο 2313332257, 2313332250
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313332255
Τεχνική Διαχείριση 2313332265
Φ.Π.Α. 2313332229, 2313332230, 2313332231

Κορυφή

ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 35 Σφαγεία Θεσ/νίκη (τ.κ. 540 12)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:41:45 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2313332700
FAX ( Δικαστικό ) 2313332661
FAX ( Μητρώο ) 2313332735
FAX ( Φ.Π.Α. ) 2313332730
Αυτοκίνητα 2313332658, 2313332659
Γραμματεία 2313332622
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2313332662, 2313332663, 2313332664, 2313332665, 2313332667, 2313332668, 2313332670, 2313332671, 2313332672, 2313332675, 2313332678, 2313332655
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2313332660
Εισόδημα 2313332636, 2313332641, 2313332644
Ελεγκτές 2313332631, 2313332632, 2313332633, 2313332634, 2313332635, 2313332683, 2313332684, 2313332685, 2313332626
Ελεγχος Προϊστάμενος 2313332708, 2313332706, 2313332707
Επιστροφές 2313332720, 2313332722
Εσοδα 2313332714, 2313332716
Εσοδα Προϊστάμενος 2313332724
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2313332649, 2313332652, 2313332653
Λογιστικό 2313332712
Μητρώο 2313332709
Παρακρατούμενοι φόροι 2313332639, 2313332640
Προϊστάμενος 2313332620, 2313332645
Προϊστάμενος (Μητρώου - Γραμματείας) 2313332710
Πρωτόκολλο 2313332623, 2313332624
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2313332731
Ταμείο 2313332711
Τεχνική Διαχείριση 2313332737, 2313332738
Υποδιευθυντής 2313332621
Φ.Π.Α. 2313332725, 2313332727, 2313332728, 2313332729

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr