Πίνακας Εφοριών Ν. Σάμου

BACK

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

Πυθαγόρα 5 Σάμος (τ.κ. 831 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΑΜΟΥ - ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:11:39 πμ)
FAX 2273022134
Γραμματεία 2273353219
Εισόδημα 2273353220, 2273353221, 2273353222, 2273353223
Εσοδα 2273353235, 2273353236, 2273353237, 2273353238, 2273353239
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2273353240, 2273353241, 2273353242
Κεφάλαιο 2273353228
Λογιστικό 2273353233, 2273353234
Μητρώο 2273353224, 2273353225
Προϊστάμενος 2273353218, 2273027357
Ταμείο 2273353231, 2273022881
Τηλεφωνικό κέντρο 2273027431, 2273080166, 2273027436, 2273022775
Φ.Π.Α. 2273353243, 2273353226

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr