Πίνακας Εφοριών Ν. Ροδόπης

BACK

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δημοκρατίας 1 Κομοτηνή (τ.κ. 691 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΣΑΠΠΩΝ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:09:51 πμ)
FAX 2531353160
Αυτοκίνητα 2531353119
Βεβαίωση 2531353145, 2531353148, 2531353149
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2531353100
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2531353141, 2531353143
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2531353142
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2531353124
Διπλότυπα 2531353146
Εισόδημα 2531353131, 2531353133, 2531353134
Ελεγχος 2531353126, 2531353127, 2531353128, 2531353129, 2531353137, 2531353138, 2531353139
Ενημερότητες 2531353147
ΕΝΦΙΑ 2531353106
Εξοδα 2531353149
Επόπτης Ελέγχου 2531353140
Εσοδα 2531353148
Εσοδα Προϊστάμενος 2531353144
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) Προϊστάμενος 2531353106
Κεφάλαιο - Γονικές Παροχές - Δωρεές 2531353135, 2531353136
Κεφάλαιο - Μεταβιβάσεις 2531353118
Λογιστικό 2531353147
Μητρώο 2531353124
Παράβολα 2531353151
Προϊστάμενος 2531353130
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2531353132
Τ. Π. και Δανείων 2531353151
Ταμείο 2531353146
Υποδιευθυντής 2531353104
Φ.Π.Α. 2531353116, 2531353117

ΣΑΠΠΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΑΠΠΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr