Πίνακας Εφοριών Ν. Ρεθύμνης

BACK

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σταμαθιουδάκη 8 Ρέθυμνο (τ.κ. 741 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:02:38 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2831022291
FAX ( Ελεγχος ) 2831027809
Αυτοκίνητα 2831343446
Αυτοψίες 2831343454
Βεβαίωση 2831343424
Γραμματεία 2831343428
Διαχείριση Υλικού 2831343419
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2831343415, 2831343416, 2831343417, 2831343461, 2831343459
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2831343418
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2831343453
Διπλότυπα 2831343425
Εισόδημα 2831343445, 2831343447, 2831343448, 2831343449, 2831343464
Ελεγχος 2831343403, 2831343409, 2831343458, 2831343407
Ελεγχος Κεφαλαίου 2831343441, 2831343444
Ελεγχος Προϊστάμενος 2831343404
Ενημερότητες 2831343423
Επιστροφές 2831343421
Εσοδα Προϊστάμενος 2831343422
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2831343411
Κεφάλαιο 2831343439, 2831343436
Λογιστικό 2831343426
Μητρώο 2831343452, 2831343454
Προϊστάμενος 2831026666, 2831343430
Πρωτόκολλο 2831343429
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2831343451
Τ. Π. και Δανείων 2831343427
Ταμείο 2831343420
Υποδιευθυντής 2831058315, 2831343435
Φ.Π.Α. 2831343450

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr