Πίνακας Εφοριών Ν. Μαγνησίας

BACK

ΑΛΜΥΡΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Β' ΒΟΛΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΒΟΛΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΥ

Γ. Ξενοφώντος 1 Βόλος (τ.κ. 383 33)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α' ΒΟΛΟΥ - Β' ΒΟΛΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:57:48 πμ)
FAX 2421025426, 2421021082
Αυτοκίνητα 2421354322, 2421354323, 2421354324, 2421354325, 2421039236, 2421039530
Βεβαίωση 2421354310, 2421354311
Γραμματεία 2421354111, 2421354120, 2421354121, 2421354313, 2421035345
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2421354125, 2421354126, 2421354136, 2421354153, 2421354158, 2421354159, 2421354160, 2421354161, 2421354141, 2421354142, 2421354143, 2421354139, 2421354104, 2421354105, 2421354106, 2421354108, 2421354163, 2421354102, 2421354122, 2421039196, 2421025852, 2421024612, 2421037492, 2421039192, 2421354127
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2421354140, 2421039189
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2421354338, 2421039238
Εισόδημα 2421354327, 2421354328, 2421354329, 2421354330, 2421354331, 2421354332, 2421354333, 2421354334, 2421354335, 2421354336, 2421039253, 2421039224
Εισπράξεις 2421354307, 2421354308, 2421354345, 2421354346
Ελεγχος - Α1 2421354144, 2421354145, 2421354146, 2421354115, 2421354116, 2421354117, 2421354119, 2421354148, 2421354165, 2421354132, 2421354134, 2421354150, 2421354151, 2421354156, 2421354157, 2421039213, 2421039206, 2421039683, 2421032139
Ελεγχος - Α2 2421354128, 2421354162, 2421354163, 2421354147, 2421354137, 2421354149, 2421354110, 2421354114, 2421354112, 2421354152, 2421354154, 2421354155, 2421354107, 2421354123, 2421354163
Ελεγχος - Επόπτης Α1 2421354131, 2421039209
Ελεγχος - Επόπτης Α2 2421354124, 2421034441
Ενημερότητες 2421354309
Εξοδα 2421039245, 2421039246, 2421039218, 2421354301, 2421354302, 2421354303, 2421354304, 2421354305, 2421354344
Επιστροφές-Διαγραφές 2421354301, 2421354302, 2421354303, 2421354304, 2421354305, 2421354344, 2421039245, 2421039246, 2421039218
Εσοδα Προϊστάμενος 2421354312, 2421039212
Κεφάλαιο 2421354314, 2421354315, 2421354316, 2421354317, 2421354318, 2421354319, 2421039270
Μητρώο 2421354339, 2421354340, 2421354341, 2421354342, 2421039242
Προϊστάμενος 2421354129, 2421028580
Πρωτόκολλο 2421354112, 2421354321, 2421035345, 2421039234
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2421354326, 2421039237
Τ. Π. και Δανείων 2421354306, 2421039223
Τεχνική Διαχείριση 2421354130, 2421354337
Υποδιευθυντής 2421354113, 2421028680
Φ.Π.Α. 2421354322, 2421354323, 2421354324, 2421354325, 2421039236, 2421039530

Κορυφή

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Τέρμα Αγίου Νεκταρίου Νέα Ιωνία Μαγνησίας (τ.κ. 384 46)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΑΛΜΥΡΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:57:48 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2421354525
FAX ( Εσοδα ) 2421354521
Αυτοκίνητα 2421354507
Βεβαίωση 2421354521
Γραμματεία - Τηλ. Κέντρο 2421354523
Διαγραφές 2421354501
Διαχείριση 2421354576
Εισόδημα 2421354557, 2421354559, 2421354578, 2421354580
Επιστροφές 2421354501
Εσοδα 2421354543
Εσοδα Προϊστάμενος 2421354508
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2421354517, 2421354519
Κεφάλαιο 2421354527, 2421354531, 2421354541, 2421354542, 2421354553
Λογιστικό 2421354545
Μητρώο 2421354505, 2421354503, 2421354537
Προϊστάμενος 2421354565
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2421354567
Τ. Π. και Δανείων 2421354576
Ταμείο 2421354574
Τεχνική Διαχείριση 2421354507
Φ.Π.Α. 2421354572, 2421354549, 2421354551

Κορυφή

ΣΚΙΑΘΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΚΙΑΘΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr