Πίνακας Εφοριών Ν. Λέσβου

BACK

ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΗΜΝΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΛΗΜΝΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΗΘΥΜΝΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΗΘΥΜΝΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Κουντουριώτου 87 Μυτιλήνη (τ.κ. 811 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ - ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΜΗΘΥΜΝΗΣ - ΛΗΜΝΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:56:25 πμ)
FAX ( Εσοδα ) 2251353117
FAX ( Μητρώο ) 2251353105
FAX ( Προϊστάμενος ) 2251040215
FAX ( Πρωτόκολλο ) 2251353175
Αυτοκίνητα 2251353111
Γραμματεία 2251353138
Διαχείριση 2251353171
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2251353112, 2251353113, 2251353172
Εισόδημα 2251353126, 2251353127, 2251353128, 2251353129, 2251353130, 2251353131
Ελεγχος 2251353140, 2251353141, 2251353142, 2251353143, 2251353165, 2251353147, 2251353148, 2251353149, 2251353173, 2251353174
Ελεγχος Κεφαλαίου 2251353167, 2251353168, 2251353169
Ελεγχος Προϊστάμενος 2251353139
Εξοδα 2251353123, 2251353124, 2251353170
Επιστροφές 2251353114
Εσοδα 2251353115, 2251353116, 2251353118, 2251353119
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2251353105, 2251353106
Κεφάλαιο 2251353132, 2251353133, 2251353134
Λογιστικό 2251353120
Μητρώο 2251353101, 2251353102, 2251353103
Προϊστάμενος 2251353137
Πρωτόκολλο 2251353100, 2251353135, 2251353136
Τ. Π. και Δανείων 2251353171
Ταμείο 2251353171
Τεχνική Διαχείριση 2251353125
Υποδιευθυντής 2251353144
Φ.Π.Α. 2251353108, 2251353109, 2251353110, 2251353146

Κορυφή

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr