Πίνακας Εφοριών Ν. Λάρισας

BACK

Α' ΛΑΡΙΣΑΣ

Χατζημιχάλη 81 Φιλιππούπολη Λάρισας (τ.κ. 413 34)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α' ΛΑΡΙΣΑΣ - ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΓΙΑΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (14/5/2018 11:00:20 πμ)
FAX 2413510151
Αυτοκίνητα 2413510150
Αυτοψίες 2413510134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2413510156, 2413510157, 2413510158, 2413510159, 2413510170
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2413510145, 2413510111
Εισόδημα 2413510181, 2413510182, 2413510187, 2413510188
Ελεγχος 2413510161, 2413510162, 2413510165, 2413510166, 2413510167, 2413510179, 2413510185, 2413510186
Επόπτης Ελέγχου 2413510149, 2413510178
Εσοδα 2413510117, 2413510118, 2413510121, 2413510125, 2413510127, 2413510128, 2413510129, 2413510122, 2413510140, 2413510141, 2413510142
Εσοδα Προϊστάμενος 2413510124
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2413510147
Κεφάλαιο 2413510159, 2413510161, 2413510162, 2413510163, 2413510164, 2413510184
Μητρώο 2413510133, 2413510136
Προϊστάμενος 2413510137
Πρωτόκολλο 2413510175, 2413510177
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2413510169
Τ. Π. και Δανείων 2413510171, 2413510172
Τεχνική Διαχείριση 2413510110
Υποδιευθυντής 2413510152
Φ.Π.Α. 2413510153

Κορυφή

ΑΓΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ

Β' ΛΑΡΙΣΑΣ

Ρούσβελτ και Πατρόκλου Λάρισα (τ.κ. 411 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Β' ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (14/5/2018 11:00:20 πμ)
FAX 2410537087
Αυτοκίνητα 2413510328, 2413510329
Αυτοψίες 2413510382
ΑΦΕ 2413510321
Διαγραφές 2413510341, 2413510337, 2413510338, 2413510381
Διαχείριση Υλικού 2413510327
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2413510363
Διπλότυπα 2413510320
Εισόδημα 2413510350, 2413510351, 2413510352, 2413510353, 2413510355, 2413510370
Εξοδα 2413510326
Επιστροφές 2413510341, 2413510337, 2413510338, 2413510381
Εσοδα - Βεβαίωση 2413510322
Εσοδα Προϊστάμενος 2413510325
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2413510344, 2413510345
Κεφάλαιο 2413510318, 2413510319, 2413510333, 2413510335, 2413510395
Λογιστικό 2413510323, 2413510339
Μητρώο 2413510356, 2413510357
Προϊστάμενος 2413510360, 2410537669
Πρωτόκολλο 2413510361, 2413510362
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2413510359
Φ.Π.Α. 2413510346, 2413510347, 2413510348

Κορυφή

Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Β' ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Β' ΛΑΡΙΣΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr