Πίνακας Εφοριών Ν. Λάρισας

BACK

ΑΓΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Β' ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΛΑΡΙΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

Χατζημιχάλη 81 Φιλιππούπολη Λάρισας (τ.κ. 413 34)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α' ΛΑΡΙΣΑΣ - Β' ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ - ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΑΓΙΑΣ - ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:54:44 πμ)
FAX 2413510151
Αυτοκίνητα 2413510150
Αυτοψίες 2413510134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2413510156, 2413510157, 2413510158, 2413510159, 2413510170
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2413510145
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2413510111
Εισόδημα 2413510181, 2413510182, 2413510187, 2413510188
Ελεγχος 2413510161, 2413510162, 2413510165, 2413510166, 2413510167, 2413510179, 2413510185, 2413510186
Επόπτης Ελέγχου Α1 2413510178
Επόπτης Ελέγχου Α2 2413510149
Εσοδα 2413510117, 2413510118, 2413510121, 2413510122, 2413510125, 2413510127, 2413510128, 2413510129, 2413510140, 2413510141, 2413510142
Εσοδα Προϊστάμενος 2413510124
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2413510147
Κεφάλαιο 2413510159, 2413510161, 2413510162, 2413510163, 2413510164, 2413510184
Μητρώο 2413510133, 2413510136
Προϊστάμενος 2413510137
Πρωτόκολλο 2413510175, 2413510177
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2413510169
Τ. Π. και Δανείων 2413510171, 2413510172
Τεχνική Διαχείριση 2413510110
Υποδιευθυντής 2413510152
Φ.Π.Α. 2413510153

Κορυφή

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr