Πίνακας Εφοριών Ν. Κυκλάδων

BACK

ΑΝΔΡΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΝΔΡΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΗΡΑΣ

Φηρά Σαντορίνη (τ.κ. 847 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:52:42 πμ)
FAX 2286022219
Προϊστάμενος 2286024619
Τηλεφωνικό κέντρο 2286023003

Κορυφή

ΚΕΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΕΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΗΛΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΗΛΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΥΚΟΝΟΥ

Δραφάκι Μύκονος (τ.κ. 846 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:52:42 πμ)
FAX 2289028833
Διαχείριση 2289361130, 2289028669
Εισόδημα 2289361137, 2289361122, 2289028544
Εσοδα 2289361132, 2289361133, 2289361134, 2289023750
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2289361126, 2289027500
Κεφάλαιο 2289361127, 2289361128, 2289361129, 2289024444
Λογιστικό 2289361125, 2289027501
Μητρώο 2289361123, 2289361124, 2289027500
Προϊστάμενος 2289361100, 2289023733

Κορυφή

ΝΑΞΟΥ

Α. Παπανδρέου Νάξος (τ.κ. 843 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:52:42 πμ)
FAX 2285024930
Τηλεφωνικό κέντρο 2285022359, 2285022208, 2285026208

Κορυφή

ΠΑΡΟΥ

Παροικιά Πάρος (τ.κ. 844 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:52:42 πμ)
FAX 2284024505
Γραμματεία - Τηλ. Κέντρο 2284361100
Διαχείριση 2284361122
Εισόδημα 2284361134, 2284361137, 2284361136
Εσοδα 2284361123
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2284361131
Κεφάλαιο 2284361132
Λογιστικό 2284361118
Μητρώο 2284361126, 2284361127
Προϊστάμενος 2284361120, 2284021288
Πρωτόκολλο 2284361128
Τεχνική Διαχείριση 2284361118

Κορυφή

ΣΥΡΟΥ

Ν. Μανδηλαρά 31 Ερμούπολη (τ.κ. 841 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΥΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:52:42 πμ)
FAX 2281087085
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2281362100, 2281079700
Διαχείριση 2281079732, 2281079733
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2281079712, 2281079735, 2281079736, 2281079738, 2281079739
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2281079737
Ελεγχος 2281362118, 2281362119, 2281362120, 2281362121, 2281362122, 2281362123, 2281079714, 2281079715, 2281079716, 2281079717, 2281079718, 2281079719
Ελεγχος Προϊστάμενος 2281079713
Επιμελητής 2281079711
Εσοδα 2281362132, 2281362133, 2281079728, 2281079730, 2281079731
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2281362129, 2281362130, 2281079702, 2281079703, 2281079705
Μητρώο 2281362127, 2281362128, 2281079706, 2281079707
Προϊστάμενος 2281362126, 2281082411, 2281079701
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους 2281362131, 2281362134, 2281362135, 2281362124, 2281362125, 2281079720, 2281079721, 2281079722, 2281079723, 2281079724
Υποδιευθυντής 2281079734, 2281362117

ΤΗΝΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΗΝΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr