Πίνακας Εφοριών Ν. Κοζάνης

BACK

ΚΟΖΑΝΗΣ

Καμβουνίων 16Α Κοζάνη (τ.κ. 501 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΖΑΝΗΣ - ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ - ΣΕΡΒΙΩΝ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:50:55 πμ)
FAX ( Μητρώο ) 2461354125
FAX ( Πρωτόκολλο ) 2461036049
Αυτοκίνητα 2461354159, 2461354162
Βεβαίωση 2461354171
Γονικές Παροχές - Δωρεές 2461354155, 2461354148
Γραμματεία 2461354166
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2461354134
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Ρυθμίσεις-Διευκολύνσεις) 2461354140
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2461354163
Διπλότυπα 2461354174
Εισόδημα 2461354150, 2461354152, 2461354153, 2461354160, 2461354161, 2461354156
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία 2461354106, 2461354107, 2461354110, 2461354112, 2461354113, 2461354114, 2461354115, 2461354116, 2461354117, 2461354118
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία (Προϊστάμενος) 2461354105
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία 2461354120, 2461354121, 2461354123, 2461354124, 2461354127, 2461354128, 2461354129, 2461354130, 2461354133
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία (Προϊστάμενος) 2461354119
Ενημερότητες 2461354174
Επιμελητής 2461354111
Επιστροφές-Διαγραφές 2461354131, 2461354176, 2461354173, 2461354179
Εσοδα Προϊστάμενος 2461354170
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2461354109
Καταγγελίες 2461354108
Κεφάλαιο - Κληρονομιές 2461354158
Κεφάλαιο - Μεταβιβάσεις 2461354149
Λογιστικό 2461354172
Μέτρα Αναγκαστικής Εκτέλεσης 2461354135, 2461354137, 2461354138, 2461354139, 2461354141, 2461354142, 2461354146
Μητρώο 2461354165, 2461354167, 2461354168, 2461354126
Νομική Υποστήριξη-Πτωχεύσεις-Εξυγιάνσεις 2461354136, 2461354143, 2461354144, 2461354145
Παράβολα 2461354101, 2461354102
Προϊστάμενος 2461354199
Πρωτόκολλο 2461354169
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2461354147
Συμψηφισμοί 2461354172
Τ. Π. και Δανείων 2461354101, 2461354102
Ταμείο 2461354175
Τεχνική Διαχείριση 2461354164
Τηλεφωνικό κέντρο 2461354100
Υπερεισπράξεις 2461354177
Υποδιευθυντής 2461354104
Φ.Π.Α. 2461354151, 2461354154, 2461354157, 2461354122

Κορυφή

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Φιλίππου 4 Πτολεμαϊδα (τ.κ. 502 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:50:56 πμ)
FAX 2463022204
Αυτοκίνητα 2463352125, 2463020044
Γραμματεία 2463352130, 2463022219
Εισόδημα 2463352120, 2463352121, 2463352134, 2463352149, 2463027604
Επιστροφές 2463352142
Εσοδα 2463352135, 2463352139, 2463352140, 2463352141, 2463022220
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2463352123
Κεφάλαιο 2463352126, 2463352127, 2463020044
Λογιστικό 2463352137
Μητρώο 2463352131, 2463352132, 2463352133, 2463022219, 2463352128
Προϊστάμενος 2463352110, 2463082247
Πρωτόκολλο 2463352132
Τ. Π. και Δανείων 2463352136
Ταμείο 2463352142
Φ.Π.Α. 2463352122

Κορυφή

ΣΕΡΒΙΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΒΙΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr