Πίνακας Εφοριών Ν. Καβάλας

BACK

Β' ΚΑΒΑΛΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΚΑΒΑΛΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΘΑΣΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΘΑΣΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Εθν. Αντιστάσεως 20 ( Διοικητήριο ) Καβάλα (τ.κ. 651 10)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α' και Β' ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΑΣΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:45:37 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2513510114
FAX ( Δικαστικό ) 2513510214
FAX ( Κεφάλαιο ) 2513510148
FAX ( Μητρώο ) 2513510106
Αυτοκίνητα 2513510124, 2513510125, 2513510126, 2513503207, 2513503209
Βεβαίωση 2513510205, 2513510216, 2513503593
Γονικές Παροχές - Δωρεές 2513510147, 2513510153, 2513503240, 2513503242
Γραμματεία 2513510113, 2513503200
Δικαστικό - Λήψης μέτρων 2513510217, 2513510218, 2513510219, 2513510226, 2513503591, 2513503592
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2513510211, 2513510212, 2513510215, 2513510221, 2513503281, 2513503282, 2513503283
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2513510227, 2513503590
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2513510111, 2513510112
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2513503299
Διπλότυπα 2513510235, 2513510242, 2513503568, 2513503569
Εισόδημα 2513510228, 2513510229, 2513510132, 2513510141, 2513510143, 2513503391, 2513503392, 2513503394, 2513503396
Ελεγχος 2513510156, 2513510150, 2513510154, 2513510149, 2513510145, 2513510146, 2513503227, 2513503228, 2513503229, 2513503230, 2513503231, 2513503247, 2513510128, 2513503206
Ενημερότητες 2513510121, 2513503205
Εξοδα 2513510205, 2513510216, 2513503593
Επόπτης Ελέγχου 2513510131, 2513503302
Εσοδα 2513510241
Εσοδα Προϊστάμενος 2513503596
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2513510223, 2513503280
Κεφάλαιο 2513510147, 2513510153, 2513503240, 2513503242
Κληρονομιές 2513510155, 2513503239, 2513503241
Λογιστικό 2513510121, 2513503205
Μεταβιβάσεις 2513510147, 2513510153, 2513503240, 2513503242
Μητρώο 2513503301, 2513510107, 2513510108, 2513510109, 2513503294, 2513503295
Παράβολα 2513510129, 2513510204, 2513503309
Προϊστάμενος 2513510110, 2513503297
Πρωτόκολλο 2513510116, 2513510117, 2513503202
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους - Εισόδημα 2513510133
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2513503208
Τ. Π. και Δανείων 2513510129, 2513503305
Ταμείο 2513510204, 2513503594
Τεχνική Διαχείριση 2513510113, 2513510114, 2513510122, 2513503209
Υποδιευθυντής 2513510115, 2513503201
Φ.Π.Α. 2513510101, 2513510102, 2513503291, 2513503292

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr