Πίνακας Εφοριών Ν. Καρδίτσας

BACK

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Α. Παπανδρέου 22 Καρδίτσα (τ.κ. 431 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - ΣΟΦΑΔΩΝ - ΠΑΛΑΜΑ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:46:17 πμ)
FAX 2441040112
Αυτοκίνητα 2441354149, 2441028734
Γραμματεία 2441354197, 2441022138
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2441354199, 2441354173, 2441023716
Εισόδημα 2441354143, 2441028219
Ελεγχος 2441354189, 2441354183, 2441022427, 2441025410, 2441022845
Εσοδα 2441354131, 2441354139, 2441027465, 2441023360
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2441354107, 2441075961
Κεφάλαιο 2441354113, 2441021578
Μητρώο 2441354105, 2441028981
Προϊστάμενος 2441354150, 2441023935
Τ. Π. και Δανείων 2441354109, 2441041279
Υποδιευθυντής 2441071654, 2441071575
Φ.Π.Α. 2441354163, 2441354196, 2441023936

Κορυφή

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΑΛΑΜΑ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΑΜΑ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΟΦΑΔΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΟΦΑΔΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr