Πίνακας Εφοριών Ν. Ηρακλείου

BACK

Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λεωφόρος Κνωσσού 255 Ηράκλειο (τ.κ. 714 09)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α' & Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΟΙΡΩΝ - ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ - ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (9/1/2023 8:56:15 πμ)
E-mail doy.irakleiou@aade.gr
Eπικοινωνία για ραντεβού 2813411201
Αυτοκίνητα 2813411126, 2813411295
Γραμματεία 2813411268
Γραμματεία ELENXIS 2813411109
Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη για Θέματα Δικαστικού 2813411288
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2813411279, 2813411274, 2813411252
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2813411127
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2813411123, 2813411170, 2813411122
Εισόδημα 2813411116, 2813411118, 2813411124, 2813411134, 2813411139, 2813411249, 2813411260, 2813411265, 2813411290
Ελεγκτές Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Δικαστικού 2813411279, 2813411280, 2813411169, 2813411107, 2813411272, 2813411276, 2813411277, 2813411204, 2813411248, 2813411293, 2813411283, 2813411223, 2813411232, 2813411288
Ελεγχος 2813411102, 2813411207, 2813411210, 2813411211, 2813411213, 2813411215, 2813411216, 2813411217, 2813411221, 2813411226, 2813411229, 2813411230, 2813411231, 2813411242, 2813411254, 2813411292, 2813411208
Επόπτης Ελέγχου 2813411209, 2813411212
Εσοδα 2813411250, 2813411214, 2813411239, 2813411245, 2813411225
Εσοδα - Ενημερότητες 2813411238
Εσοδα - Επιστροφές 2813411296
Εσοδα Προϊστάμενος 2813411108
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2813411282
Κληρονομιές - Γονικές Παροχές - Δωρεές 2813411219, 2813411227, 2813411205
Λογιστικό 2813411125, 2813411130, 2813411113
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 2813411104, 2813411222, 2813411234
Μητρώο 2813411122, 2813411120, 2813411220, 2813411240, 2813411285
Μητρώο (Έλεγχος - Διακοπές) 2813411271
Προϊστάμενος 2813411201
Πρωτόκολλο 2813411111, 2813411114, 2813411121, 2813411235
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2813411261
Τ. Π. και Δανείων 2813411234
Ταμείο 2813411247
Τεχνική Διαχείριση 2813411259
Υποδιευθυντής 2813411203
Φ.Π.Α. 2813411145, 2813411286, 2813411287, 2813411289

Κορυφή

ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΙΡΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΟΙΡΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr