Πίνακας Εφοριών Ν. Ιωαννίνων

BACK

Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δόμπολη 30 Ιωάννινα (τ.κ. 453 32)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α' - Β' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ - ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:44:49 πμ)
FAX 2651368312, 2651050312
FAX ( Προϊστάμενος ) 2651368311, 2651050311
Αυτοκίνητα 2651368345, 2651368445, 2651050345, 2651050445
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2651368380, 2651050380
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2651368392, 2651368492, 2651050392, 2651050492
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2651368449, 2651050449
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2651368472, 2651050472
Εισόδημα 2651368383, 2651368483, 2651050383, 2651050483
Ελεγχος 2651368381, 2651368382, 2651368481, 2651368482, 2651368488, 2651368495, 2651050381, 2651050382, 2651050481, 2651050482, 2651050495, 2651050488
Ελεγχος - Επόπτης Α1 2651368304, 2651050304
Ελεγχος - Επόπτης Α2 2651368303, 2651050303
Εξοδα 2651368388, 2651050388
Εσοδα 2651368389, 2651368489, 2651050389, 2651050489
Εσοδα Προϊστάμενος 2651368353, 2651050353
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2651368387, 2651050387
Κεφάλαιο 2651368384, 2651368385, 2651050384, 2651050385
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 2651368487, 2651050487
Μητρώο 2651368393, 2651368493, 2651050393, 2651050493
Προϊστάμενος 2651368301, 2651050301
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2651368425, 2651050425
Τ. Π. και Δανείων 2651368391, 2651050391
Ταμείο 2651368373, 2651050373
Τεχνική Διαχείριση 2651368394, 2651368494, 2651050394, 2651050494
Τηλεφωνικό κέντρο 2651368308, 2651050308
Υποδιευθυντής 2651368302, 2651050302
Φ.Π.Α. 2651368386, 2651050386

Κορυφή

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr