Πίνακας Εφοριών Ν. Φθιώτιδας

BACK

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

ΔΟΜΟΚΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΔΟΜΟΚΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

ΛΑΜΙΑΣ

Κανάρη και Ανθήλης Λαμία (τ.κ. 351 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΛΑΜΙΑΣ - ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ - ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:42:08 πμ)
FAX 2231352186, 2231047968
Αυτοκίνητα 2231352165, 2231352166
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2231352188, 2231352189, 2231352191
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2231352195
Διπλότυπα 2231352148
Εισόδημα 2231352178, 2231352179, 2231352183
Εκκαθαρίσεις 2231352180, 2231352183, 2231352176
Ελεγχος 2231352103, 2231352104, 2231352105, 2231352106, 2231352107, 2231352108, 2231352109, 2231352110, 2231352111, 2231352112, 2231352113, 2231352114, 2231352115, 2231352116
Ενημερότητες 2231352147
Εξοδα 2231352128, 2231352130
Επιστροφές 2231352180, 2231352183, 2231352176, 2231352139, 2231352142
Επόπτης Ελέγχου 2231352193
Εσοδα Προϊστάμενος 2231352144
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2231352122, 2231352124, 2231352125, 2231352127
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) Προϊστάμενος 2231352193
Κεφάλαιο 2231352149, 2231352150, 2231352151
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 2231352198, 2231352199, 2231352194, 2231352190
Μητρώο 2231352159, 2231352161, 2231352162, 2231352163
Μητρώο Προϊστάμενος 2231352160
Πλειστηριασμοί 2231352196
Προϊστάμενος 2231352100
Προσφυγές 2231352171, 2231352172, 2231352173
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2231352182
Συμψηφισμοί 2231352139, 2231352142
Τ. Π. και Δανείων 2231352136
Υποδιευθυντής 2231352101
Φ.Π.Α. 2231352167, 2231352169

Κορυφή

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr