Πίνακας Εφοριών Ν. Φωκίδας

BACK

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ανδρούτσου και Αθ. Διάκου Άμφισσα (τ.κ. 331 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:45:57 πμ)
FAX 2265352236, 2265028411
Αυτοκίνητα 2265352219, 2265352218
Βεβαίωση 2265352228
Γραμματεία 2265352235
Διαχείριση 2265352230
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2265352234
Εισόδημα 2265352216, 2265352217, 2265352653
Εκδοτήρια 2265352231
Ενημερότητες 2265352231
Εξοδα 2265352228
Επιστροφές-Διαγραφές 2265352224
Εσοδα 2265352227
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2265352218, 2265352222
Κεφάλαιο 2265352219
Λογιστικό 2265352229
Μητρώο 2265352234, 2265352235
Προϊστάμενος 2265352237, 2265023920
Πρωτόκολλο 2265352225
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2265352214
Τ. Π. και Δανείων 2265352230
Ταμείο 2265352230
Τεχνική Διαχείριση 2265352234, 2265352235
Φ.Π.Α. 2265352219, 2265352218, 2265352222

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr