Πίνακας Εφοριών Ν. Έβρου

BACK

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αγίου Δημητρίου 2 Αλεξανδρούπολη (τ.κ. 681 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:33:02 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2551026283
FAX ( Δικαστικό ) 2551355175
FAX ( Εισόδημα ) 2551027032
FAX ( Ελεγχος ) 2551083274
FAX ( Προϊστάμενος ) 2551355110
Γραμματεία 2551355139, 2551355188
Διαχείριση 2551355165
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2551355171, 2551355172, 2551355173, 2551355174, 2551355135, 2551355137, 2551355146
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2551355180
Εισόδημα 2551355141, 2551355142, 2551355143, 2551355144, 2551355168, 2551355170
Ελεγχος 2551355150, 2551355156, 2551355189, 2551355190, 2551355191, 2551355192, 2551355193, 2551355194, 2551355195, 2551355196, 2551355197, 2551355198
Ενδικα Μέσα 2551355181, 2551355182, 2551355183
Επόπτης Ελέγχου 2551355148
Εσοδα 2551355129, 2551355159, 2551355160
Εσοδα Προϊστάμενος 2551355158
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2551355118
Κεφάλαιο 2551355167, 2551355108, 2551355109
Λογιστικό 2551355111, 2551355112
Μητρώο 2551355161, 2551355162
Προϊστάμενος 2551355100, 2551355157
Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤ.Ε.Π.) 2551355133, 2551355163
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2551355169
Τ. Π. και Δανείων 2551023484
Ταμείο 2551355164
Υποδιευθυντής 2551355199
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα 2551355114, 2551355115, 2551355117

Κορυφή

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ιπποκράτους 30 Ορεστιάδα (τ.κ. 682 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:33:02 πμ)
FAX 2552022587, 2552021209
Αυτοκίνητα 2552351125, 2552021235
Γραμματεία 2552351141, 2552021201
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2552351127, 2552021227
Εισόδημα 2552351137, 2552351138, 2552351139, 2552021221, 2552021222
Εξοδα 2552351116, 2552021218
Εσοδα 2552351130, 2552351121, 2552351122, 2552351129, 2552021230, 2552021212, 2552021213, 2552021214, 2552021215, 2552021216, 2552021217, 2552021218, 2552021219
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2552351133, 2552021223, 2552021203
Κεφάλαιο 2552351136, 2552351140, 2552351146, 2552021207, 2552021208
Μητρώο 2552351126, 2552021228, 2552021229
Προϊστάμενος 2552351100, 2552021200
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους 2552351144, 2552021220
Τ. Π. και Δανείων 2552021226, 2552351131
Ταμείο 2552351131, 2552021225
Φ.Π.Α. 2552351123, 2552021236

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr