Πίνακας Εφοριών Ν. Χίου

BACK

ΧΙΟΥ

Μ. Λιβανού 66 Χίος (τ.κ. 821 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:50:01 πμ)
FAX 2271022737
Αυτοκίνητα 2271352130
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2271352131
Εισόδημα 2271352123, 2271352124, 2271352111
Εσοδα 2271352118, 2271352119, 2271352120, 2271352125
Κεφάλαιο 2271352105, 2271352106, 2271352108, 2271352109, 2271352122
Μητρώο 2271352132, 2271352133
Προϊστάμενος 2271020675, 2271352104
Πρωτόκολλο 2271352134
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2271352121
Τ. Π. και Δανείων 2271352116
Ταμείο 2271352115
Φ.Π.Α. 2271352102, 2271352103

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr