Πίνακας Εφοριών Ν. Χίου

BACK

ΧΙΟΥ

Μ. Λιβανού 66 Χίος (τ.κ. 821 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/10/2017 9:09:58 πμ)
FAX 2271022737
Αυτοκίνητα 2271044608
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2271028682
Εισόδημα 2271023289, 2271021906
Εσοδα 2271044226
Κεφάλαιο 2271023657
Μητρώο 2271028682
Προϊστάμενος 2271020675
Τ. Π. και Δανείων 2271044609
Φ.Π.Α. 2271023657

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr