Πίνακας Εφοριών Ν. Χαλκιδικής

BACK

ΑΡΝΑΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΡΝΑΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Κουτσαντώνη 12 Ν. Μουδανιά Χαλκ/κής (τ.κ. 632 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (18/6/2024 10:33:37 πμ)
E-mail doy.neon-moudanion@aade.gr
Αυτοκίνητα 2373351101, 2373351102
Βεβαίωση 2373351107
Γραμματεία 2373351121
Διαχείριση 2373351111
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2373351113
Εισόδημα 2373351123, 2373351126, 2373351127
Εκδοτήρια 2373351103, 2373351105, 2373351106, 2373351143
Ενημερότητες 2373351109, 2373351105, 2373351106, 2373351143
Επιστροφές 2373351113, 2373351114
Εσοδα Προϊστάμενος 2373351108
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2373351101, 2373351102
Κεφάλαιο 2373351135, 2373351136
Λογιστικό 2373351109
Μητρώο 2373351147
Προϊστάμενος 2373351122
Πρωτόκολλο 2373351138, 2373351140
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2373351145
Τ. Π. και Δανείων 2373351111
Φ.Π.Α. 2373351119, 2373351134

Κορυφή

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Χαρ. Τρικούπη 33 Πολύγυρος (τ.κ. 631 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΡΝΑΙΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (18/6/2024 10:33:38 πμ)
E-mail doy.polygyrou@aade.gr
Αυτοκίνητα 2371352111
Γραμματεία 2371352108
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2371352120, 2371352121, 2371352123, 2371352124
Εισόδημα 2371352112, 2371352114, 2371352116
Ελεγχος 2371352134, 2371352135, 2371352136, 2371352137, 2371352138, 2371352122, 2371352125, 2371352115, 2371352127
Εσοδα 2371352126, 2371352128, 2371352129, 2371352130
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2371352132, 2371352133
Κεφάλαιο 2371352105, 2371352106, 2371352107, 2371352139
Μητρώο 2371352109, 2371352110, 2371352113
Προϊστάμενος 2371352101
Πρωτόκολλο 2371352103
Τ. Π. και Δανείων 2371022265
Υποδιευθυντής 2371352102
Φ.Π.Α. 2371352117, 2371352118

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr