Πίνακας Εφοριών Ν. Αχαΐας

BACK

Α' ΠΑΤΡΩΝ

Κανακάρη 84 - 86 Πάτρα (τ.κ. 261 10)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (16/1/2018 7:48:03 πμ)
FAX 2610220183, 2610622928
Γραμματεία 2610623441, 2613621100
Διαχείριση 2610622928
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2610622928
Εισόδημα 2610226289, 2610224841
Ελεγχος 2610226086, 2610622172, 2610622927, 2610273795, 2610623440
Επόπτης Ελέγχου 2610277286
Εσοδα 2610277152
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2610272843
Λογιστικό 2610277152
Προϊστάμενος 2610277010
Πρωτόκολλο 2610623560
Υποδιευθυντής 2610622173
Φ.Π.Α. 2610279817

Κορυφή

ΑΙΓΙΟΥ

Κανελλοπούλου 36 Αίγιο (τ.κ. 251 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΙΓΙΟΥ - ΑΚΡΑΤΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (16/1/2018 7:48:03 πμ)
FAX 2691025899
Αυτοκίνητα 2691362317, 2691362318, 2691028443
Βεβαίωση 2691362342, 2691023911
Γραμματεία 2691362300, 2691061455
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2691362329, 2691020188
Εισόδημα 2691362305, 2691362307, 2691362316, 2691362338, 2691021042, 2691026472
Εξοδα 2691362342, 2691023911
Εσοδα 2691362324, 2691362328, 2691022298
Εσοδα Προϊστάμενος 2691362327, 2691029867
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2691362332, 2691020749
Κεφάλαιο 2691362331, 2691023443
Μητρώο 2691362337, 2691025315
Προϊστάμενος 2691362339, 2691025921
Πρωτόκολλο 2691362334, 2691025810
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2691362306, 2691022297
Τ. Π. και Δανείων 2691362342, 2691061665
Ταμείο 2691362340, 2691062340
Φ.Π.Α. 2691362317, 2691362318, 2691028443

Κορυφή

ΑΚΡΑΤΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΚΡΑΤΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ

Β' ΠΑΤΡΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΠΑΤΡΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

Γ' ΠΑΤΡΩΝ

Ακτή Δυμαίων 18 Πάτρα (τ.κ. 262 22)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Γ' ΠΑΤΡΩΝ - Β' ΠΑΤΡΩΝ - ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (16/1/2018 7:48:04 πμ)
FAX 2610311930
Αυτοκίνητα 2610314460, 2613621518
Βεβαίωση 2610312466, 2613621526
Γραμματεία 2610311214, 2613621536
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2610346683, 2613621570
Διπλότυπα 2610312100, 2613621522
ΕΗΤΗΔΕ 2610312582, 2613621535
Εισόδημα 2613621547, 2613621548, 2613621549, 2613621550, 2610313226
Εισόδημα - ΕΝΦΙΑ 2613621554
Ενημερότητες 2610312100, 2613621522
Εσοδα 2610312100, 2613621524
Εσοδα Προϊστάμενος 2613621525
Κεφάλαιο - Γονικές Παροχές - Δωρεές - Μεταβιβάσεις 2610314132, 2613621573
Κληρονομιές 2610314210, 2613621562
Λογιστικό 2610312100, 2613621522
Μητρώο 2610310570, 2613621516, 2613621533, 2613621534
Παράβολα 2610312792, 2613621558
Προϊστάμενος 2613621570, 2610318152
Πρωτόκολλο 2610311214, 2613621566, 2613621571
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2613621568, 2610310690
Ταμείο 2613621523
Τεχνική Διαχείριση 2610346192, 2613621520
Φ.Π.Α. 2610314460, 2613621529, 2613621530

Κορυφή

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr