Πίνακας Εφοριών Ν. Αρτας

BACK

ΑΡΤΑΣ

Περιφερειακή οδός 56 Αρτα (τ.κ. 471 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (4/8/2017 11:53:51 πμ)
FAX 2681073787
Γραμματεία 2681363702, 2681363705, 2681363706, 2681363713
Εισόδημα 2681363715, 2681363731, 2681363737, 2681363738, 2681363739, 2681363742, 2681363752, 2681363754, 2681363778
Εξοδα 2681363758, 2681363759, 2681363760
Εσοδα 2681363762, 2681363764, 2681363765, 2681363767, 2681363768, 2681363769, 2681363770, 2681363773
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2681363743, 2681363745
Κεφάλαιο 2681363732, 2681363734, 2681363735
Μητρώο 2681363771, 2681363772, 2681363774
Προϊστάμενος 2681363700
Τ. Π. και Δανείων 2681363755, 2681363756
Ταμείο 2681363757
Φ.Π.Α. 2681363747, 2681363748, 2681363749, 2681363750, 2681363751

Κορυφή