Πίνακας Εφοριών Ν. Ζακύνθου

BACK

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Κ. Λομβάρδου 18 Ζάκυνθος (τ.κ. 291 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:35:20 πμ)
FAX 2695362351
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2695362352
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2695362355
Εισόδημα 2695362341, 2695362342
Εξοδα 2695362317
Επιστροφές 2695362322, 2695362316
Εσοδα - Διπλότυπα 2695362321
Εσοδα - Ενημερότητες 2695362319
Εσοδα Προϊστάμενος 2695362318
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2695362346
Κεφάλαιο 2695362344, 2695362345
Λογιστικό - Βεβαίωση 2695362308
Μητρώο 2695362352
Προϊστάμενος 2695362350
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2695362340
Τ. Π. και Δανείων 2695362305
Ταμείο 2695362310
Τεχνική Διαχείριση 2695362352
Τηλεφωνικό κέντρο 2695362300
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα 2695362347, 2695362348, 2695362349

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr