Πίνακας Εφοριών Ν. Θεσπρωτίας

BACK

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 6 Ηγουμενίτσα (τ.κ. 461 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ - ΦΙΛΙΑΤΩΝ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:38:50 πμ)
FAX ( Εσοδα ) 2665362368
FAX ( Πρωτόκολλο ) 2665362324
Αυτοκίνητα 2665362309, 2665362310
Γραμματεία 2665362350, 2665362351
Διαγραφές 2665362369
Διαχείριση 2665362363, 2665362364
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2665362312
Εισόδημα 2665362335, 2665362336, 2665362337, 2665362340, 2665362341, 2665362342
Εκδοτήρια 2665362365, 2665362366, 2665362367
Ενημερότητες 2665362365, 2665362366, 2665362367
Εξοδα 2665362372, 2665362373
Επιμελητής 2665362314
Επιστροφές - Βεβαίωση 2665362369
Εσοδα 2665362357, 2665362358
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2665362301, 2665362302
Κεφάλαιο 2665362332, 2665362333
Λογιστικό 2665362370
Μητρώο 2665362304, 2665362305
Προϊστάμενος 2665362320
Πρωτόκολλο 2665362322, 2665362323
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2665362326, 2665362327
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με φορολογούμενους - Ελεγχος 2665362329, 2665362330
Τ. Π. και Δανείων 2665362360, 2665362361
Τεχνική Διαχείριση 2665362353, 2665362354
Φ.Π.Α. 2665362307, 2665362308

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr