Πίνακας Εφοριών Ν. Σερρών

BACK

Β' ΣΕΡΡΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΣΕΡΡΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

Ν. ΖΙΧΝΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Ν. ΖΙΧΝΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

ΣΕΡΡΩΝ

Πατριάρχου Γρηγορίου Ζ’ 33 Σέρρες (τ.κ. 621 25)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α' & Β' ΣΕΡΡΩΝ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ - Ν. ΖΙΧΝΗΣ - ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:13:20 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2321354239
FAX ( Δικαστικό ) 2321354139
FAX ( Εισόδημα - Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα ) 2321354129
FAX ( Εσοδα ) 2321354179
FAX ( Κεφάλαιο ) 2321354119
Αυτοκίνητα 2321354264
Βεβαίωση 2321354277
Γονικές Παροχές - Δωρεές 2321354268
Γραμματεία 2321354252
Γραμματεία ELENXIS 2321354248, 2321098403
Διαχείριση 2321354258
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2321354130, 2321354290, 2321354292, 2321354293, 2321354294
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2321354291
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2321354250
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2321354251, 2321354230
Εισόδημα 2321354263
Εισπράξεις 2321354276
Εκκαθαρίσεις 2321354262
Ελεγχος 2321354280, 2321354282, 2321354284, 2321354285, 2321354286, 2321354287
Ελεγχος Κεφαλαίου 2321354289
Ενημερότητες 2321354273
Εξοδα 2321354274
Επιστροφές 2321354275
Επόπτης Ελέγχου 2321354283, 2321354190
Εσοδα 2321354270
Εσοδα Προϊστάμενος 2321354271, 2321354165
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2321354288, 2321354180
Κληρονομιές 2321354266
Λογιστικό 2321354272
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 2321354267
Μητρώο 2321354254, 2321354255
Προϊστάμενος 2321354101, 2321354295, 2321098402
Πρωτόκολλο 2321354253
Ρυθμίσεις 2321354278
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους 2321354260
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2321354261, 2321354120
Τ. Π. και Δανείων 2321354258
Ταμείο 2321354259
Τηλεφωνικό κέντρο 2321354100
Υποδιευθυντής 2321354296, 2321354150, 2321055410
Φ.Π.Α. 2321354265

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr