Πίνακας Εφοριών Ν. Πρεβέζης

BACK

ΠΑΡΓΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΓΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πολυτεχνείου 15 Πρέβεζα (τ.κ. 481 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΠΑΡΓΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΦΑΝΑΡΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:01:34 πμ)
FAX 2682025364, 2682362365
Αυτοκίνητα 2682362355, 2682061104, 2682362355
Βεβαίωση 2682362334
Γραμματεία 2682362345, 2682362360, 2682021351
Διαχείριση 2682362337, 2682029831
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2682362341, 2682362328, 2682362363, 2682362324, 2682362366, 2682362367, 2682061102, 2682022483
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2682362348
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2682362339
Εισόδημα 2682362325, 2682362326, 2682362327, 2682362362, 2682022863
Εκδοτήρια 2682362331, 2682362371
Ελεγχος 2682362322, 2682362323, 2682362354, 2682362369, 2682362320, 2682362352, 2682362357, 2682362332, 2682362333, 2682362347, 2682362361, 2682362364, 2682027888, 2682022301, 2682029895
Εμμέσων και Ειδικών Φόρων 2682029830
Επόπτης Ελέγχου 2682362329, 2682022745
Εσοδα 2682029832
Εσοδα Προϊστάμενος 2682362338
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2682362349, 2682022247
Κεφάλαιο 2682362342, 2682362340, 2682362346, 2682362344, 2682362351, 2682029835
Μητρώο 2682362358, 2682362335, 2682029285
Προϊστάμενος 2682362300, 2682022243
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2682362353
Τ. Π. και Δανείων 2682029831
Ταμείο 2682362330, 2682061103
Τεχνική Διαχείριση 2682362336, 2682061092
Υποδιευθυντής 2682362321, 2682061105
Φ.Π.Α. 2682362350

Κορυφή

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr