Πίνακας Εφοριών Ν. Πιερίας

BACK

ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Β' ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Χαντζόγλου 48 Κατερίνη (τ.κ. 601 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α' ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - Β' ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΑΙΓΙΝΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:01:00 πμ)
FAX 2351353399, 2351353299
Γραμματεία 2351353300, 2351353301, 2351353302, 2351353200
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2351353391, 2351353392, 2351353393, 2351353394, 2351353395, 2351353396, 2351353397, 2351353398, 2351353260, 2351353261, 2351353262, 2351353263, 2351353264
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2351353390
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2351353330
Εισόδημα 2351353360, 2351353361, 2351353362, 2351353363, 2351353364, 2351353365, 2351353366, 2351353367, 2351353368, 2351353369, 2351353370, 2351353371
Ελεγχος 2351353316, 2351353317, 2351353318, 2351353319, 2351353320, 2351353321, 2351353322, 2351353323, 2351353324, 2351353325, 2351353326, 2351353327, 2351353220, 2351353221, 2351353222, 2351353223, 2351353224
Επιμελητής 2351353295, 2351353296
Επόπτης Ελέγχου 2351353315
Εσοδα 2351353341, 2351353342, 2351353343, 2351353344, 2351353345, 2351353346, 2351353347, 2351353348, 2351353349, 2351353350, 2351353351
Εσοδα Προϊστάμενος 2351353340
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2351353380, 2351353381, 2351353382, 2351353383, 2351353384, 2351353385, 2351353386, 2351353387
Κεφάλαιο 2351353250, 2351353251, 2351353252, 2351353253, 2351353254, 2351353255, 2351353256, 2351353257, 2351353258
Μητρώο 2351353331, 2351353332, 2351353333, 2351353334, 2351353335, 2351353336, 2351353337
Προϊστάμενος 2351353310
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2351353314
Τ. Π. και Δανείων 2351353356
Ταμείο 2351353352, 2351353353
Τεχνικός Διαχειριστής 2351353304
Υποδιευθυντής 2351353311
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα 2351353270, 2351353271, 2351353272, 2351353273, 2351353274, 2351353275, 2351353276, 2351353277, 2351353278, 2351353279, 2351353280, 2351353281

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr