Πίνακας Εφοριών Ν. Πέλλας

BACK

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Δημάρχου Κ. Στάμκου 20 Γιαννιτσά (τ.κ. 581 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:00:13 πμ)
FAX 2382352192
FAX ( Εσοδα ) 2382352198
Αυτοκίνητα 2382352110
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2382352102
Εισόδημα 2382352114
Εσοδα 2382352118
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2382352111
Κεφάλαιο 2382352107
Μητρώο 2382352112
Προϊστάμενος 2382352101
Τ. Π. και Δανείων 2382352119
Τεχνικός Διαχειριστής 2382352105
Τηλεφωνικό κέντρο 2382352100
Φ.Π.Α. 2382352109

Κορυφή

ΕΔΕΣΣΑΣ

Διοικητήριο ( 18ης Οκτωβρίου ) 'Εδεσσα (τ.κ. 582 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΣΚΥΔΡΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:00:13 πμ)
FAX 2381028555, 2381028524, 2381027191
Αυτοκίνητα 2381352160, 2381352161
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2381352156, 2381352157
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2381352176, 2381352177, 2381352178, 2381352172, 2381352173, 2381352191, 2381352192
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2381352171
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2381352116
Εισόδημα 2381352130
Ελεγχος 2381352143, 2381352144, 2381352148, 2381352149, 2381352158, 2381352159, 2381352168, 2381352169, 2381352194, 2381352195, 2381352151, 2381352152
Ελεγχος Προϊστάμενος 2381352105, 2381352106
Εξοδα 2381352183
Εσοδα 2381352186, 2381352187, 2381352188, 2381352181, 2381352182, 2381352184
Εσοδα Προϊστάμενος 2381352103
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2381352166
Κεφάλαιο 2381352128, 2381352129, 2381352139
Μητρώο 2381352110
Προϊστάμενος 2381352101, 2381028511
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2381352146
Τ. Π. και Δανείων 2381352189
Τεχνική Διαχείριση 2381352112
Υποδιευθυντής 2381023051
Φ.Π.Α. 2381352141, 2381352142, 2381352147

ΣΚΥΔΡΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΚΥΔΡΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr