Πίνακας Εφοριών Ν. Μεσσηνίας

BACK

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ευαγγελιστρίας 4 Καλαμάτα (τ.κ. 241 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΠΥΛΟΥ -ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:58:46 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2721022638
FAX ( Μητρώο ) 2721082265
Αυτοκίνητα 2721365578, 2721365579, 2721063636, 2721063651
Γραμματεία 2721365555, 2721063600, 2721063661
Διαχείριση 2721063608
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2721365541, 2721365542, 2721365543, 2721081996, 2721063613, 2721063614, 2721063658
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2721365540, 2721063641
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2721365510
Εισόδημα 2721365570, 2721365571, 2721365572, 2721365573, 2721365574, 2721365575, 2721365576, 2721084444, 2721063657, 2721063616, 2721063649, 2721063653, 2721063654, 2721063656
Ελεγκτές Εισοδήματος 2721365556
Ελεγκτές Κεφαλαίου 2721365558, 2721365558, 2721365559
Ελεγχος 2721365538, 2721365544, 2721365545, 2721365546, 2721365547, 2721365548, 2721365550, 2721365551, 2721365552, 2721063602, 2721097201, 2721097202, 2721063604, 2721063627, 2721063628, 2721063640, 2721063641, 2721063642, 2721063644, 2721063645, 2721063647, 2721063648, 2721365553, 2721365554, 2721365555
Εξοδα 2721365513, 2721096448, 2721063606, 2721063607
Επιμελητής 2721063603
Επόπτης Ελέγχου 2721365503, 2721025343
Εσοδα 2721365521, 2721365522, 2721365523, 2721365528, 2721063618, 2721022669, 2721063615, 2721063617, 2721063620
Εσοδα Προϊστάμενος 2721365520
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2721365514, 2721365516, 2721365517, 2721365518, 2721365519, 2721093923, 2721063621, 2721063622, 2721063623, 2721365515
Κεφάλαιο 2721365530, 2721365531, 2721082222, 2721063630, 2721063631, 2721063632, 2721063633
Κεφάλαιο - ΦΜΑ 2721365529, 2721063628
Μητρώο 2721365505, 2721063626, 2721365506, 2721365507, 2721063624, 2721365508, 2721063634, 2721365509
Προϊστάμενος 2721365501, 2721087619, 2721063601
Πρωτόκολλο 2721365555
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους 2721063643
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2721365534
Τ. Π. και Δανείων 2721365511, 2721063610, 2721063611
Ταμείο 2721365569, 2721063609
Τεχνική Διαχείριση 2721365565, 2721365566
Υποδιευθυντής 2721366502, 2721082266
Φ.Π.Α. 2721029557, 2721063635, 2721063637
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα 2721365535, 2721365536, 2721365537
Φορολογικές Ενημερότητες 2721063612

Κορυφή

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΛΙΓΑΛΑ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΥΛΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr