Πίνακας Εφοριών Ν. Λευκάδας

BACK

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αγγέλου Σικελιάνου 1 Λευκάδα (τ.κ. 311 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:57:19 πμ)
FAX 2645362618
Αυτοκίνητα 2645362635
Βεβαίωση 2645362624
Γραμματεία 2645362612
Διαγραφές 2645362623, 2645362627
Διαχείριση 2645362617
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2645362642
Εισόδημα 2645362628, 2645362615, 2645362622, 2645362636
Εκδοτήρια 2645362624
Ενημερότητες 2645362624
Επιστροφές 2645362623, 2645362627
Εσοδα Προϊστάμενος 2645362648
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2645362628
Κεφάλαιο 2645362638, 2645362640
Λογιστικό 2645362619
Μητρώο 2645362633
Προϊστάμενος 2645023594, 2645362611
Πρωτόκολλο 2645362600
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2645362630
Τ. Π. και Δανείων 2645362643
Ταμείο 2645362617
Τεχνική Διαχείριση 2645362619
Φ.Π.Α. 2645362644

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr