Πίνακας Εφοριών Ν. Λακωνίας

BACK

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΓΥΘΕΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΓΥΘΕΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΚΡΟΚΕΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΡΟΚΕΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΜΟΛΑΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΟΛΑΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Κορυφή

ΣΠΑΡΤΗΣ

Μενελάου 74 Σπάρτη (τ.κ. 231 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΣΠΑΡΤΗΣ - ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ - ΓΥΘΕΙΟΥ - ΚΡΟΚΕΩΝ - ΜΟΛΑΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ - ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:53:47 πμ)
FAX 2731021159
Αυτοκίνητα 2731362155, 2731024070
Γραμματεία 2731362146, 2731027423
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2731027331
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2731362156
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προσφυγές) 2731362145
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2731362124, 2731029581
Εισόδημα 2731362128, 2731362120, 2731362121, 2731362122, 2731029675
Ελεγχος 2731362136, 2731362137, 2731362138, 2731362139, 2731362104, 2731362108, 2731362145, 2731020578, 2731024189, 2731029474
Ελεγχος Προϊστάμενος 2731362151, 2731026570
Ενημερότητες 2731362110
Επιστροφές 2731362149
Εσοδα 2731362142, 2731026589
Εσοδα Προϊστάμενος 2731362111
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2731362132, 2731362133, 2731362134, 2731029241
Κεφάλαιο 2731362130, 2731362131, 2731026534
Κεφάλαιο - Κληρονομιές 2731362141
Κεφάλαιο - Μεταβιβάσεις 2731362153
Λογιστικό 2731362109
Μητρώο 2731362129
Ποινικών Μέτρων 2731362112, 2731362118, 2731362154
Προϊστάμενος 2731362101, 2731020078
Πρωτόκολλο 2731362147, 2731362148
Ρυθμίσεις 2731362157
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2731362153, 2731023112
Ταμείο 2731362107, 2731362119
Φ.Π.Α. 2731362117, 2731362113, 2731362114, 2731024070

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr