Πίνακας Εφοριών Ν. Κορινθίας

BACK

ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΙΑΤΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΙΑΤΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πατρών 83 Κόρινθος (τ.κ. 201 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ - ΚΙΑΤΟΥ - ΝΕΜΕΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:51:56 πμ)
FAX 2741022144
Αυτοκίνητα 2741040466, 2741040494
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2741040482, 2741040483, 2741040484, 2741040439, 2741040497
Διαχείριση 2741040454
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2741040481, 2741040461, 2741040488, 2741040444, 2741040445, 2741040442
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2741040480
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2741040450
Εισόδημα 2741040417, 2741040431, 2741040432, 2741040433, 2741040434, 2741040435, 2741040436, 2741040437, 2741040438
Ελεγχος 2741040402, 2741040404, 2741040405, 2741040406, 2741040407, 2741040408, 2741040410, 2741040411, 2741040416, 2741040418, 2741040420, 2741040486, 2741040498
Ελεγχος Προϊστάμενος 2741040401
Εξοδα 2741040447, 2741040449
Εσοδα 2741040456, 2741040457, 2741040458, 2741040460, 2741040462, 2741040463, 2741040464
Εσοδα Προϊστάμενος 2741040465
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2741040472, 2741040485
Κεφάλαιο 2741040426, 2741040428, 2741040429, 2741040490
Μητρώο 2741040441, 2741040492
Προϊστάμενος 2741040400
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2741040413
Τ. Π. και Δανείων 2741040452
Ταμείο 2741040478
Υποδιευθυντής 2741040495
Φ.Π.Α. 2741040469, 2741040470, 2741040493

Κορυφή

ΝΕΜΕΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΜΕΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr