Πίνακας Εφοριών Ν. Κιλκίς

BACK

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

21ης Ιουνίου 50 Κιλκίς (τ.κ. 611 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΙΛΚΙΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:50:20 πμ)
FAX 2341023093, 2341353756
Αυτοκίνητα 2341353731
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2341353701, 2341353757
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2341353727
Εισόδημα 2341353723, 2341353724, 2341353758
Ενημερότητες 2341353720
ΕΝΦΙΑ 2341353725
Εξοδα 2341353719
Εσοδα - Βεβαίωση 2341353718
Εσοδα - Επιστροφές 2341353755
Εσοδα Προϊστάμενος 2341353717
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2341353735, 2341353739, 2341353762, 2341353763
Κεφάλαιο 2341353736, 2341353737, 2341353738
Μητρώο 2341353728, 2341353761
Παρακρατούμενοι φόροι 2341353759
Προϊστάμενος 2341353726
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2341353734
Τ. Π. και Δανείων 2341353721
Ταμείο 2341353722
Φ.Π.Α. 2341353730, 2341353760

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr