Πίνακας Εφοριών Ν. Κέρκυρας

BACK

Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σαμαρά 13 Κέρκυρα (τ.κ. 491 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Β' ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:48:57 πμ)
FAX 2661034550
Αυτοκίνητα 2661363209, 2661033871
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2661363211, 2661363213, 2661039890
Διαχείριση 2661363225, 2661021077
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2661363205, 2661363214, 2661032885, 2661032977
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2661363210, 2661032977
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο 2661041442
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2661363201, 2661041442
Εισόδημα 2661363222, 2661363224, 2661030195
Ελεγχος 2661363404, 2661363405, 2661363406, 2661363417, 2661363418, 2661363422, 2661363424, 2661363425, 2661363434, 2661363436, 2661363437, 2661363447, 2661363448, 2661363455, 2661363457, 2661363459, 2661049468, 2661049426, 2661049430, 2661048385, 2661048390
Ελεγχος Προϊστάμενος 2661363458, 2661030532
Εξοδα 2661363230, 2661028451
Επιστροφές-Διαγραφές 2661363229, 2661039712
Εσοδα Προϊστάμενος 2661363228, 2661030005
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2661363231, 2661363250, 2661363252, 2661033971
Κεφάλαιο 2661363219, 2661363226, 2661028525, 2661032976
Λογιστικό 2661363229, 2661039712
Μητρώο 2661363202, 2661363203, 2661363204, 2661363206, 2661363207, 2661363212, 2661021036
Παρακρατούμενοι φόροι 2661363217, 2661363220, 2661363221
Προϊστάμενος 2661363218, 2661021209
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2661363223, 2661030195
Τ. Π. και Δανείων 2661363256, 2661033875
Ταμείο 2661363255
Τηλεφωνικό κέντρο 2661363200
Υποδιευθυντής 2661363227, 2661032975
Φ.Π.Α. 2661363215, 2661363216, 2661028589

ΠΑΞΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΑΞΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr