Πίνακας Εφοριών Ν. Κεφαλληνίας

BACK

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Σωτήρος 10 Αργοστόλι (τ.κ. 281 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ( ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ - ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - ΙΘΑΚΗΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:49:37 πμ)
FAX 2671024348
Γραμματεία 2671362150, 2671027202, 2671027203
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2671362154, 2671026875
Εισόδημα 2671362104, 2671362105, 2671362106, 2671028960
Εισόδημα - Εκκαθαρίσεις 2671362149, 2671027205
Εσοδα 2671362124, 2671362125, 2671362126, 2671026205, 2671024609
Εσοδα Προϊστάμενος 2671362132, 2671362134, 2671026206
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2671362109, 2671022549
Κεφάλαιο 2671362141, 2671362144, 2671362146, 2671024942, 2671027207
Προϊστάμενος 2671362100, 2671024851
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2671362148, 2671027204
Ταμείο 2671025003
Φ.Π.Α. 2671362128, 2671362129, 2671362130, 2671362131, 2671027201

Κορυφή

ΙΘΑΚΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΙΘΑΚΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 1

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr