Πίνακας Εφοριών Ν. Καστοριάς

BACK

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Λεωφόρος Κύκνων 2 Καστοριά (τ.κ. 521 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:47:25 πμ)
FAX 2467087155
Αυτοκίνητα 2467353219, 2467087161
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2467353202, 2467087159
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2467353221, 2467353232, 2467353233, 2467353234, 2467087162
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2467086819
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2467353215, 2467087177
Εισόδημα 2467353212, 2467353213, 2467353214, 2467087166
Ελεγχος 2467353207, 2467353208, 2467353205, 2467086687, 2467087158, 2467087171, 2467080696, 2467081435
Ελεγχος Προϊστάμενος 2467353203, 2467080976
Εσοδα 2467353220, 2467353223, 2467353224, 2467353225, 2467353226, 2467353227, 2467087160
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2467353209, 2467353210, 2467087165
Κεφάλαιο 2467353216, 2467087164
Μητρώο 2467353209, 2467353210, 2467087165
Προϊστάμενος 2467353201, 2467087170
Ταμείο 2467353218, 2467084867
Υποδιευθυντής 2467353204, 2467087168
Φ.Π.Α. 2467353229, 2467087163

Κορυφή

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr