Πίνακας Εφοριών Ν. Ημαθίας

BACK

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

Λεωφ. Θεσσαλονίκης 131 Βέροια (τ.κ. 591 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΒΕΡΟΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:36:56 πμ)
FAX 2331027357
Αυτοκίνητα 2331353154
Διαχείριση 2331353155
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2331353162, 2331353163, 2331353190, 2331353191
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Ελεγκτές) 2331063741
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2331353164
Εισόδημα 2331353141, 2331353142, 2331353143, 2331353144
Ελεγχος 2331353131, 2331353132, 2331353136, 2331353137, 2331353138, 2331353139, 2331353153, 2331353188, 2331353189, 2331063745
Εξοδα 2331353156
Εσοδα 2331353157, 2331353158, 2331353159, 2331353160, 2331353161
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2331353145, 2331353146, 2331353147
Κεφάλαιο 2331353165, 2331353166, 2331353167, 2331353168
Μητρώο 2331353133, 2331353134, 2331353135, 2331026312
Προϊστάμενος 2331353126, 2331071664
Πρωτόκολλο 2331353124, 2331353125
Τ. Π. και Δανείων 2331353155, 2331026882
Ταμείο 2331353170
Τεχνική Διαχείριση 2331353100, 2331353171, 2331353152
Υποδιευθυντής 2331353127, 2331066797
Φ.Π.Α. 2331353128, 2331353129, 2331353130

ΝΑΟΥΣΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΑΟΥΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr