Πίνακας Εφοριών Ν. Γρεβενών

BACK

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διοικητήριο «Κ. Ταλιαδούρης» Γρεβενά (τ.κ. 511 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΔΕΣΚΑΤΗΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:30:39 πμ)
FAX 2462024839
Αυτοκίνητα 2462352141
Βεβαίωση 2462352119
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2462352100, 2462352146, 2462352150
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2462352147
Εισόδημα 2462352142, 2462352155
Εξοδα 2462352119
Επιστροφές-Διαγραφές 2462352123, 2462352165
Εσοδα Προϊστάμενος 2462352169
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2462352151, 2462352130, 2462352174
Κεφάλαιο 2462352122, 2462352126
Λογιστικό 2462352164
Μητρώο 2462352145, 2462352176
Προϊστάμενος 2462352127, 2462022217
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2462352129
Τ. Π. και Δανείων 2462352118
Τεχνική Διαχείριση 2462352149
Τηλεφωνικό κέντρο 2462352100
Φ.Π.Α. 2462352144, 2462352171

ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΔΕΣΚΑΤΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr