Πίνακας Εφοριών Ν. Φλώρινας

BACK

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ελ. Βενιζέλου 4 Φλώρινα (τ.κ. 531 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 9:44:42 πμ)
FAX 2385022724
Αυτοκίνητα 2385352164, 2385026962
Γραμματεία 2385352124, 2385022517, 2385352123
Διαχείριση 2385352129, 2385022407
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2385352105, 2385026054
Εισόδημα 2385352151, 2385352153, 2385352159, 2385352161, 2385352162, 2385046921
Εξοδα 2385352131, 2385352132
Επιστροφές 2385352137, 2385352138, 2385029141
Εσοδα 2385352141, 2385352144, 2385029141, 2385352137, 2385352138
Εσοδα Προϊστάμενος 2385352130
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2385352163, 2385026952
Κεφάλαιο 2385352155, 2385352156
Λογιστικό 2385352143, 2385029141
Μητρώο 2385352127, 2385352128, 2385024626
Προϊστάμενος 2385352150, 2385024590
Πρωτόκολλο 2385352125, 2385022517
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2385352104, 2385046923
Ταμείο 2385352133
Φ.Π.Α. 2385352102, 2385352163

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr