Πίνακας Εφοριών Ν. Ευρυτανίας

BACK

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Γ. Κονδύλη 14 και Αθ. Κυριαζή Καρπενήσι (τ.κ. 361 10)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:34:53 πμ)
FAX 2237352150, 2237022171
Αυτοκίνητα 2237352131, 2237352132
Βεβαίωση 2237352125
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2237352100
Διαχείριση 2237352124
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2237352121
Εισόδημα 2237352138, 2237352140, 2237352138
Ενημερότητες 2237352127
Επιστροφές-Διαγραφές 2237352126
Εσοδα Προϊστάμενος 2237352134
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2237352120
Κεφάλαιο 2237352140, 2237352138, 2237352118, 2237352119
Μητρώο 2237352122
Προϊστάμενος 2237352135
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2237352136
Τ. Π. και Δανείων 2237352129, 2237352123
Ταμείο 2237352124
Τεχνική Διαχείριση 2237352121
Φ.Π.Α. 2237352120

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr