Πίνακας Εφοριών Ν. Δράμας

BACK

ΔΡΑΜΑΣ

Διοικητήριο Δράμα (τ.κ. 661 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:31:16 πμ)
FAX 2521353150
Αυτοκίνητα 2521353114
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2521353137
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2521353111
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης - Μητρώο 2521353136
Διπλότυπα 2521353107
Εισόδημα 2521353115, 2521353116, 2521353117
Ελεγχος 2521353138, 2521353139, 2521353140
Ενημερότητες 2521353107
Εξοδα 2521353105
Επόπτης Ελέγχου 2521353141
Εσοδα 2521353108
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2521353135
Κεφάλαιο 2521353119
Κληρονομιές 2521353119
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές 2521353103
Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης 2521353104
Λογιστικό - Βεβαίωση 2521353109
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 2521353119
Προϊστάμενος 2521351143
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2521353118
Τ. Π. και Δανείων 2521353146
Ταμείο 2521353107
Τεχνική Διαχείριση 2521353129
Υποδιευθυντής 2521353142
Φ.Π.Α. 2521353113

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr