Πίνακας Εφοριών Ν. Βοιωτίας

BACK

ΘΗΒΩΝ

Επαμεινώνδα 11 Θήβα (τ.κ. 322 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:29:57 πμ)
FAX 2262027644
Αυτοκίνητα 2262352217, 2262352218, 2262029311
Βεβαίωση 2262352240, 2262026956
Γραμματεία 2262352234, 2262027664
Διαχείριση 2262352242, 2262027895, 2262026470
Εισόδημα 2262352217, 2262352218, 2262029311
Ενημερότητες 2262352235, 2262026470
Εξοδα 2262352240, 2262026956
Επιστροφές 2262352243, 2262026470
Εσοδα 2262352240, 2262026956
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2262352215, 2262352216, 2262029311
Κεφάλαιο 2262352220, 2262352221, 2262026990
Μητρώο 2262352226, 2262027664
Προϊστάμενος 2262352218, 2262029311
Πρωτόκολλο 2262352232, 2262027664
Τ. Π. και Δανείων 2262352242, 2262027895, 2262026470
Ταμείο 2262026470
Φ.Π.Α. 2262352215, 2262352216, 2262029311

Κορυφή

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Σοφοκλέους 17 Λιβαδειά (τ.κ. 321 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:29:57 πμ)
FAX 2261026646
Αυτοκίνητα 2261352347, 2261022848
Γραμματεία 2261352315, 2261028505
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2261352307, 2261022253, 2261027906
Εισόδημα 2261352344, 2261352346, 2261352336, 2261022092
Εκδότες 2261352311
Ελεγχος 2261352332, 2261352333, 2261080473, 2261022818
Ελεγχος Προϊστάμενος 2261029539
Ενημερότητες 2261352312
Επιστροφές 2261352302, 2261352303
Επόπτης Ελέγχου 2261352328
Εσοδα 2261352301, 2261352311, 2261023923
Εσοδα Προϊστάμενος 2261352304, 2261020894
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2261352322, 2261352323, 2261352324, 2261027493
Κεφάλαιο 2261024009
Κεφάλαιο - Δωρεές 2261352317
Κεφάλαιο - Κληρονομιές 2261352321
Κεφάλαιο - ΦΜΑ 2261352318
Λογιστικό 2261352309
Μητρώο 2261352339, 2261352340, 2261025513
Παρακρατούμενοι φόροι 2261352336
Προϊστάμενος 2261352316, 2261028505
Πρωτόκολλο 2261352325, 2261028412
Τ. Π. και Δανείων 2261025684
Ταμείο 2261352313, 2261024542
Υποδιευθυντής 2261352327
Φ.Π.Α. 2261352341, 2261352342, 2261025794

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr