Πίνακας Εφοριών Ν. Αρκαδίας

BACK

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Λαγοπάτη 8 Τρίπολη (τ.κ. 221 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΤΡΟΠΑΙΩΝ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:20:37 πμ)
FAX ( Γραμματεία ) 2710242414
FAX ( Δικαστικό ) 2713610680
FAX ( Εσοδα ) 2713610668
FAX ( Κεφάλαιο ) 2710242416
FAX ( Μητρώο ) 2713610617
FAX ( Φορολογικής Συμμόρφωσης ) 2713610677
Αυτοκίνητα 2713610641, 2713610642
Γραμματεία 2713610633
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2713610624, 2713610625, 2713610626, 2713610657, 2713610630, 2713610682
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2713610679
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2713610648
Εισόδημα 2713610651, 2713610652, 2713610653, 2713610654, 2713610678
Ελεγχος 2713610655, 2713610656, 2713610622, 2713610659, 2713610660, 2713610661, 2713610662, 2713610663, 2713610635, 2713610636, 2713610686
Επόπτης Ελέγχου 2713610681
Εσοδα 2713610618, 2713610619, 2713610620, 2713610623, 2713610627, 2713610631, 2713610664, 2713610667, 2713610669
Εσοδα Προϊστάμενος 2713610616
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2713610637, 2713610670
Κεφάλαιο 2713610638, 2713610639, 2713610640, 2713610672
Μητρώο 2713610646, 2713610647
Προϊστάμενος 2713610600
Πρωτόκολλο 2713610632, 2713610634
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2713610649
Τ. Π. και Δανείων 2713610628
Ταμείο 2713610621
Υποδιευθυντής 2713610684
Φ.Π.Α. 2713610643, 2713610644, 2713610645

ΤΡΟΠΑΙΩΝ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΡΟΠΑΙΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr