Πίνακας Εφοριών Ν. Αργολίδος

BACK

ΑΡΓΟΥΣ

Γούναρη 172 Άργος (τ.κ. 212 00)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:19:53 πμ)
FAX 2751024335
Αυτοκίνητα 2751362158, 2751022342
Γραμματεία 2751362164, 2751022342
Εισόδημα 2751362169, 2751362171, 2751362172, 2751362153, 2751067407
Εσοδα 2751362179, 2751362180, 2751362183, 2751362189, 2751362163, 2751362140, 2751362138, 2751362187, 2751067269, 2751024906
Κεφάλαιο 2751362149, 2751362151, 2751024641
Μητρώο 2751362141, 2751362143, 2751026179
Προϊστάμενος 2751362157, 2751025830
Φ.Π.Α. 2751362177, 2751362178, 2751022341

Κορυφή

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ηρακλέους 4 Ναύπλιο (τ.κ. 211 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (17/7/2018 8:19:54 πμ)
FAX 2752027389
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2752362669, 2752028553
Διαγραφές 2752362656
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2752362631, 2752362632, 2752362633, 2752362634, 2752021358
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2752362630, 2752028243
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης 2752362667, 2752362668
Εισόδημα 2752362650, 2752362651, 2752362652, 2752024670
Ελεγχος 2752362645, 2752362683, 2752362686, 2752362648, 2752362689, 2752362690, 2752362618, 2752362659, 2752021357, 2752024384, 2752027368
Επιστροφές 2752362656
Επόπτης Ελέγχου 2752362691, 2752021289
Εσοδα - Βεβαίωση 2752362655
Εσοδα - Εξοδα 2752362621, 2752022435
Εσοδα Προϊστάμενος 2752362620
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2752362643, 2752362635, 2752024108
Κεφάλαιο 2752362662, 2752362664, 2752362665, 2752362670, 2752027272
Προϊστάμενος 2752362671, 2752021940
Τ. Π. και Δανείων 2752362661, 2752029837
Ταμείο 2752362619
Υποδιευθυντής 2752362672, 2752021189
Φ.Π.Α. 2752362677, 2752362675, 2752362679, 2752029836
Φορολογικές Ενημερότητες 2752362628

Κορυφή

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr