Πίνακας Εφοριών Ν. Αιτωλοακαρνανίας

BACK

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μανδηλαρά 5-7 Αγρίνιο (τ.κ. 301 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΣΤΑΚΟΥ - ΘΕΡΜΟΥ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (12/4/2022 4:28:35 μμ)
E-mail doy.agriniou@aade.gr
Eπικοινωνία για ραντεβού 2641363845, 2641363824, 2641363844
Αυτοκίνητα 2641363848
Βεβαίωση 2641363819
Γραμματεία 2641363845
Διαχείριση 2641363832
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης 2641363817, 2641363820, 2641363827, 2641363828, 2641363831
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2641363818
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2641363824
Εισόδημα 2641363841, 2641363847, 2641363857, 2641363858, 2641363862, 2641363869
Εκδοτήρια 2641363830
Ελεγχος 2641363861, 2641363867, 2641363868, 2641363865, 2641363863
Ελεγχος Κεφαλαίου 2641363860, 2641363866
Ενημερότητες 2641363835
Εξοδα 2641363851
Επιστροφές-Διαγραφές 2641363816, 2641363826
Επόπτης Ελέγχου 2641363856
Εσοδα Προϊστάμενος 2641363833
Κεφάλαιο 2641363822, 2641363823, 2641363825
Μητρώο 2641363849
Προϊστάμενος 2641363850
Πρωτόκολλο 2641363836, 2641363837
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2641363844
Ταμείο 2641363829
Τεχνικός Διαχειριστής 2641363821, 2641363843
Υποδιευθυντής 2641363864
Φ.Π.Α. 2641363846

Κορυφή

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΣΤΑΚΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΣΤΑΚΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΘΕΡΜΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΘΕΡΜΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κορυφή

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Λιμάνι Μεσολογγίου Μεσολόγγι (τ.κ. 302 00)

η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ )
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Eureka Database Τελευταία ενημέρωση (12/4/2022 4:28:36 μμ)
E-mail doy.mesolongiou@aade.gr
Eπικοινωνία για ραντεβού 2631363605, 2631363607, 2631363620, 2631050214
Αυτοκίνητα 2631363637, 2631363652
Γραμματεία 2631050214, 2631363617
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2631363624
Εισόδημα 2631363627, 2631363631, 2631363632, 2631363634, 2631363635, 2631363662
Ελεγχος Εισοδήματος 2631363608, 2631363618, 2631363613, 2631363616, 2631363623
Εξοδα 2631363656
Εσοδα 2631363640, 2631363642, 2631363644, 2631363647, 2631363650, 2631363654, 2631363610
Εσοδα Προϊστάμενος 2631363645
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2631363609
Κεφάλαιο 2631363628, 2631363629, 2631363630
Μητρώο 2631363607, 2631363625
Προϊστάμενος 2631363601
Πρωτόκολλο 2631363605
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους 2631363620
Τ. Π. και Δανείων 2631363655
Τεχνική Διαχείριση 2631363625
Φ.Π.Α. 2631363622, 2631363633

Κορυφή

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου τou e-taxis.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως "e-taxis.gr" συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του e-taxis.gr