Φορολογία Ακινήτων 2008

BACK

Υπολογισμός Φόρου Κληρονομίας Ακινήτων
Αξία ακινήτουΟφειλόμενος φόρος το 2003Οφειλόμενος φόρος με τα νέα μέτρα'Όφελος
95.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00
120.000,00 8.600,00 250,00 8.350,00
265.000,00 27.000,00 1.700,00 25.300,00
350.000,00 44.000,00 2.550,00 41.450,00
500.000,00 74.000,00 4.050,00 69.950,00
Υπολογισμός Φόρου Γονικής Παροχής Ακινήτων
Αξία ακινήτουΟφειλόμενος φόρος το 2003Οφειλόμενος φόρος με τα νέα μέτρα'Όφελος
95.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00
100.000,00 3.500,00 50,00 3.450,00
120.000,00 6.100,00 250,00 5.850,00
265.000,00 24.500,00 1.700,00 22.800,00
300.000,00 31.500,00 2.050,00 29.450,00
500.000,00 71.500,00 4.050,00 67.450,00
Υπολογισμός φόρου κληρονομιάς για Τέκνο με Ποσοστό Αναπηρίας 67%
Αξία ακινήτουΟφειλόμενος φόρος το 2003Οφειλόμενος φόρος με τα νέα μέτρα
100.000,00 100,00 0,00
150.000,00 1.200,00 0,00
165.000,00 2.300,00 0,00
200.000,00 5.800,00 0,00
265.000,00 12.300,00 0,00
295.000,00 18.300,00 0,00
300.000,00 19.300,00 50,00

Κορυφή